Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης της μάχης του Γρανικού 334 π.Χ
αναπαράσταση


 

Διάβασε για τη μάχη

 

Οι Πέρσες στην αρχή της μάχης, επειδή εντόπισαν τον Αλέξανδρο να βρίσκεται στα δεξιά της παράταξής του, μετακινούν ίλες ιππικού στα αριστερά της δικής τους παράταξης.

Α' φάση: Ο Αμύντας, με διαταγή του Αλεξάνδρου, με την ίλη του Σωκράτους, τους σαρισσοφόρους ιππείς, τους Παίονες ιππείς και τους υπασπιστές κατευθύνεται δεξιά, προς το αριστερό άκρο της περσικής παράταξης.

Τη στιγμή που το απόσπασμα του Αμύντα είχε φτάσει στην εχθρική όχθη, ο Αλέξανδρος με τους ακοντιστές, τους τοξότες, τους εταίρους και τους ακοντιστές κατευθύνεται αριστερά, ακολουθώντας το ρεύμα του ποταμού, προς το κέντρο της περσικής παράταξης.

Ο Αλέξανδρος, κτυπώντας στο σημείο όπου οι περσικές δυνάμεις ήταν εξασθενημένες, κατόρθωσε να διαβεί τον ποταμό και να δημιουργήσει προγεφύρωμα.

Το περσικό ιππικό, διαπιστώνοντας ότι ήταν αδύνατο να υπερασπιστεί τις όχθες του ποταμού, αρχίζει να υποχωρεί.

Β' φάση: Ο Αλέξανδρος σταματά την καταδίωξη του περσικού ιππικού και στρέφεται εναντίον των δυνάμεων του πεζικού.