ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤ.

users.sch.gr/kusman

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ VIRTUAL LABORATORIES PHYSICS εικονικά εργαστήρια virtual laboratories ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ VIRTUAL LABORATORIES PHYSICS εικονικά εργαστήρια φυσικη ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια
Καθώς τα εργαστήρια της Φυσικής δεν είναι πλήρως εξοπλισμένα και δεδομένης της δυσκολίας οργάνωσης εργαστηριακών μαθημάτων, οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα εργαστήριο εικονικά!

Για το λόγο αυτό, στη σελίδα θα βρείτε 500 εικονικά εργαστήρια Φυσικής για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από αυτά είναι στην Αγγλική γλώσσα και γι' αυτό το λόγο δίνεται μια μικρή περιγραφή τόσο στα Αγγλικά όσο και η αντίστοιχη απόδοση στα Ελληνικά. Ακόμη όμως κι αυτά τα εργαστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από συναδέλφους που δεν γνωρίζουν καθόλου την Αγγλική γλώσσα καθώς είναι εξαιρετικά εύχρηστα και δεν χρειάζονται οδηγίες...

Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή προτάσεις είναι καλοδεχούμενες και μπορούν να αποσταλούν στο e-mail μου.

Α.Π.Θ. COLORADO, OREGON, NTN UNIVERSITY, PHYSICS 2000, C. K. Ng, MOLECULAR EXPR., FOWLER, NORI, PHYSICS ILLUMINATIONS, PHET, SEED

 


Copyright © 2002 by Kousloglou Manolis. All rights reserved.
Revised: 11 Δεκ 2014 16:54:16 +0200 .