ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΥΡΙΤΣΗΣ

    Καθηγητής Μουσικής στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

     Καλώς ήλθατε στη προσωπική μου σελίδα στο διαδίκτυο !!!                       

  αρχική σελίδα    βιογραφικό        ενδιαφέροντα  ενδιαφέρουσες σελίδες
    Ο ΦΟΥΡΝΑΣ των ΑΓΡΑΦΩΝ   7o Δημοτικό Σχολείο Λαμίας    Επικοινωνήστε μαζί μας  serkyritsis@sch.gr

                                                                             

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ).

                                                                      

L'IMPORTANCE DE L'ETUDE ET DE L'ENSEIGNEMENT DE SIMON KARAS SUR L'INDICATION ET L'INVENTAIRE DES SIGNES DE LA CHIRONOMIE (GESTE MANUEL)(INTERPRETATION ORALE DE LA TRADITION ECRITE)

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:Χρήση οξείας στο Αναστασιματάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου ,Βουκουρέστι 1820.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Σύγκριση μεταγραφών (εξηγήσεων) Γρηγορίου και Χουρμουζίου στο Α'  Εωθινό, από το Δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3:Σύγκριση εξηγήσεων Γρηγορίου και Χουρμουζίου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: Συγκρίσεις εξηγήσεων νέας γραφής από χειρόγραφα παλαιότερης γραφής (από τον Πολυέλεο Δούλοι Κύριον του  Πέτρου Μπερεκέτη).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5: Σύγκριση της ίδιας μουσικής φράσης, με διαφορετικά σημάδια, όμως, σημειωμένης σε έντυπα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6:Παράδειγμα του άρθρου του Κ.Α Ψάχου στην εφημερίδα Φόρμιξαρ.19-20,1908.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7:Ερμηνεία της ενέργειας των χαρακτήρων στο κεκραγάριο  του Α΄  ήχου από τον Λεωνίδα Σφήκα (ιδιωτική ηχογράφηση). Το μουσικό κείμενο  είναι από το Αναστασιματάριο ,Γ΄έκδοσις, 1839.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8: Ερμηνεία της ενέργειας των χαρακτήρων από τον Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου (ιδιωτική ηχογράφηση).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9:Παράδειγμα της ίδιας μουσικής φράσης, σημειωμένης όμως με διαφορετικά σημάδια, από τον Κ. Ψάχο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 10:Παράδειγμα ερμηνείας της ενέργειας της παρακλητικής από τον Σώζοντα Μηλιώνη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 11: Παράδειγμα ερμηνείας πεταστής με κλάσμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 11Α :(Β. Παπαρούνης)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 11β: ( Θωμάδες ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  11γ :( Παναγιωτίδης )

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  12: Ερμηνεία της ενέργειας των σημαδιών από τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  13:Ερμηνεία της ενέργειας του ομαλού από τον Θρασύβουλο Στανίτσα Αρχων Πρωτοψάλτη της ΜτΧΕ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  14: Παράδειγμα ερμηνείας της ενέργειας των σημαδιών από τον Αγιορείτη Πρωτοψάλτη των Καρυών π. Διονύσιο Φιρφιρή.