Οι παρακάτω εφαρμογές δημιουργήθηκαν με το Easy Java Simulations

 

Για το Ejs έχω κάποιες πληροφορίες εδώ.

 

κατεβάστε όλα τα παρακάτω σε .zip από εδώ . Αποσυμπιέστε το και στο φάκελο  ejsSims  ανοίξτε το  ejsSims.htm

 

Κατεβάστε όλα τα παρακάτω σε .zip από εδώ . Αποσυμπιέστε το και στο φάκελο  ejsSims  ανοίξτε το  ejsSims.htm

 

Από τη στήλη αυτή κατεβάστε ένα ένα  το εκτελέσιμο αρχείο .jar της κάθε εφαρμογής.  9δεξί κλικ Αποθήκευση)

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

Εκτέλεση από εδώ

  Αναφορά  στο βιβλίο της Β Γυμνασίου

Κατεβάστε το Εκτελέσιμο .jar

  Φύλλα Εργασίας

Source file

(δεξί κλικ Αποθήκευση)

(Δοκιμαστικά)    

 

 

κεφ.1 Εισαγωγή

Εργαστήριο Πυκνότητας μετάλλων

σελ. 16,17

ejs_Density_Lab.jar

Μάζα-όγκος-Πυκνότητα   .odt Μάζα-όγκος-Πυκνότητα    .doc

 

 

 

Bird

 

Μελέτη κίνησης

 

 

 

κεφ.2 Κινήσεις

Ασκηση 6 Παιδί σκύλος

σελ. 40  ασκ.6

 

 

 

κεφ.3.Δυνάμεις

Ισορροπία Δυνάμεων

σελ 51   εικ.3.26

Ισορροπία Δυνάμεων

 

 

 

κεφ.3 Δυνάμεις

Συνθήκη ισορροπίας κουτί-τραπέζι

 σελ.54   εικ. 3.35

 

 

 

κεφ. 3 Δυνάμεις

Ερώτηση 13 Άλογο κάρο

σελ.61   ερωτ.13

 

 

 

κεφ.5 Ενέργεια

Παράδειγμα 5.2 (Βολή μπάσκετ)     

  (και Α' Λυκείου)

σελ.94   παραδ.5.2

Παράδειγμα 5.2 (Βολή Μπάσκετ)

 

 

 

κεφ.6

Στερεό-Υγρό-Αέριο (μικροσκοπικά)

σελ.126 (τίτλος)                                                        Οι δομικοί λίθοι τα τουβλάκια της ύλης

 

 

 

κεφ.6

Δομικοί λίθοι - Θερμοκρασία-Διάδοση

σελ.127  (τίτλος)   Μεταφορά θερμότητας και θερμική ισορροπία

 Δομικοί λίθοι - Θερμοκρασία-Διάδοση

 

 

 

κεφ.7

Αλλαγή κατάστασης-Βρασμός

σελ.143 τήξη-βρασμός

 

 

 

 

κεφ.7

Στερεό-Υγρό-Αέριο (μικροσκοπικά)

σελ.146 (τίτλος)    Μεταβολή του τρόπου κίνησης των δομικών λίθων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source file

EjsS Reader

Εκτελέσιμα

 

 

 

EjsS

Squares sorce file

Squares

SQUARES

Οπτική απάτη

 

 

EjsS

EOMK source file

EOMK

 EOMK

 Ευθ. Ομαλά Μεταβαλλόμενη κίνηση

 

 

EjsS

Χρώματα Source file

 

Χρώματα

Διαχείριση χρωμάτων

Arduino

 

Ejs

Χρώματα Source file

 

Χρώματα     Εκτελέσιμο Jar File

 

 

 

Ejs

Squares source file

 

SQUARES

Οπτική απάτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ'  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

Κατεβάστε το Εκτελέσιμο . jar

 

 

(δεξί κλικ Αποθήκευση)

 

 

 

 

 

Ηλεκτροσκόπιο

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτροστατικές

αλληλεπιδράσεις

 

 

 

 

 

 

Μεταλλικοί αγωγοί

 

 

 

 

Μετατροπές Ηλεκτρικής Ενέργειας

σελ.80 Δραστηριότητα

Κινητήρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νόμος του Ohm

Εργαστηριακή άσκηση

Νόμος του Ohm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ'  Γυμν. Χημεία

 

 

 

Καύσεις Οργανικών Ενώσεων 

 

Καύσεις Οργ. Ενώσεων

 

 

 

 

Bird

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Λυκείου

 

 

 

Σχετική κίνηση

 

 

 

 

 

 

Ισορροπία Δυνάμεων

 

 

 

 

 

 

Κίνηση από Γράφημα

 

 Κίνηση από Γράφημα

 

 

 

 

Απογείωση

 

 

 

 

 

Κεκλιμένο Επίπεδο

 

Κίνηση σε Κεκλιμένο Επίπεδο

 

 

 

 

 

 

Δυν.Ενέργεια (Γερανός)

 

 

 

 

Τρενάκι Λούνα Πάρκ

 

 

 

 

 

 

Εργαστηριακή άσκηση

Μελέτη κίνησης

 

 

 

 

 

Εργαστηριακή άσκηση

Νόμος του Ohm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β Λυκείου

 

 

 

 

 

Νόμος Coulomb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηχανή Stirling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ

 

 

 

 

 

Κατεβάστε τα Εκτελέσιμα jar  στο apates.zip          (δεξί κλικ Αποθήκευση)

 

 

 

 

Ευθείες γραμμές

 

Ευθείες γραμμές

 

 

 

 

Ασπρόμαυρα ...χρώματα1

 

Ασπρόμαυρα ...χρώματα1

 

 

 

 

Ασπρόμαυρα ...χρώματα2

 

Ασπρόμαυρα ...χρώματα2

 

 

 

 

Τετράγωνα

 

Τετράγωνα