Αρχείο ετικέτας εξισώσεις.

Παραγοντοποίηση

Η παραγοντοποίηση είναι μια δύσκολη διαδικασία που κολάει και τους καλούς μαθητές στο τοίχο. Για περισσότερη εξάσκηση δείτε το παρακάτω: παραγοντοποιηση