Παρουσίαση καινοτόμου πολιστιστικού προγράμματος:

29Ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σερρών Υπεύθυνες προγράμματος: Ευαγγελοπούλου Αριάδνη Καρυώτη Σοφία

 

Δικαιώματα των παιδιών – Διαφορετικότητα