Το 29ο Νηπιαγωγείο Σερρών είναι ένα νηπιαγωγείο με 3 ολοήμερα τμήματα και 60 παιδιά.Το σχολείο μας συμμετέχει σε πολλές δράσεις και προγράμματα etwinning, Unicef, Actionaid , εθελοντισμού και άλλα. Τις δράσεις μας μπορείτε να δείτε εδώ και τη δουλειά που γίνεται στο Νηπιαγωγείο μας: http://edonipiagogeio.blogspot.gr/. Διοργανώνουμε ημερίδες και συμμετέχουμε σε εξωσχολικές δραστηριότητες.