Αρχική Σελίδα / Home
Κάτω / Down

Trivial Sharing

Σκεφτήκατε ποτέ πως θυμόμαστε κάποιους ανθρώπους απ' το παρελθόν
–και μάλιστα απ' το ... εκπαιδευτικό παρελθόν μας-
όχι τόσο από τις ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρίες που μας βοήθησαν να αποκτήσουμε
όσο από άλλα εντελώς (;) ασήμαντα περιστατικά και πληροφορίες;

Αυτά που υπάρχουν εδώ είναι...
...τόσο ασήμαντα που μπορεί να μην είναι χρήσιμα ούτε για το Trivial Pursuit ® OnLineTrivial PursuitTrivial Pursuit ® OnLine

 

 

Σύντομα (;) περισσότερα...
Trivial Sharing

Αρχική Σελίδα / Home
Πάνω / Top