ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σχολικό έτος: 2016-17

 

- Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

- Π.Δ. 126, ΦΕΚ 211/11-11-2016. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ

 

- Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ, για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

- Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

- Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

- Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ, για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

- Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017

 

- Δειγματικά κριτήρια αξιολόγησηςτων μαθητών Γυμνασίου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σχ. έτους 2016-17

 

- Νέα Ελληνικά Α' και Β' Λυκείου - ΕΠΑ.Λ  (Θεσμικά κείμενα - Σχολικά εγχειρίδια - Υποστηρικτικό υλικό - Κέντρο βοήθειας/ερωτήματα) 

 

- Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ 2016-17 

 

- Γυμνάσιο: Οδηγίες Συνθετικών-Δημιουργικών Εργασιών

 

- Λύκειο: Οδηγίες Δημιουργικών Εργασιών

 

και Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις

 

- Παρουσιάσεις ΙΕΠ για Συνθετικές-Δημιουργικές Εργασίες Γυμνασίου και Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου

 

- Γυμνάσιο: Θεματική Εβδομάδα

 

   Υλικό ΙΕΠ

 

    Πρόσθετο Υλικό

 

    ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ

 

    Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

 

 

 

Σχολικό έτος: 2015-16

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-16

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

 

 

Σχολικό έτος: 2014-15

 

Π.Δ. 319/2000: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ"

 

 

Επιμορφωτικό Υλικό για το μάθημα: Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο

 

 

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛΟδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου


 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων - Δείτε όλα τα ωρολογιακά προγράμματα για το σχ. έτος 2014-15 των Γυμνασίων, Λυκείων και ΙΕΚ

 

 

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου 2014-15


 

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

 

 

Η εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. (152/2013 ΦΕΚ 240/τΑ'/05-11-2013). Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

Σχολικό έτος: 2013-14

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α΄ ΓΕΛ 2013-14: ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Eξεταστέα ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄
τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2013-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΓΕΛ - 2013-14

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΄ ΓΕΛ - 2013-14

1-10-2013 Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου

Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν την εποπτεία και καθοδήγηση των Βιωματικών Δράσεων υπάρχει σχετικό υλικό αναρτημένο στο ψηφιακό σχολείο: http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGYM-A119  

01-10-13 Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186. ΦΕΚ 193/17-9-2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Νέο Λύκειο)

 

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄)

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

     και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014

    

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου από σχολ. έτος 2013-14

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου από σχολ. έτος 2013-14

 

 

Το Σχέδιο Νόμου για το Λύκειο με πίνακες και παραδείγματα

 

TESTS ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Σχολικό έτος: 2012-13

2012-2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

Π.Δ. 319/2000: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ"

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΕΚ Α΄ 55/6-3-2013 όπου δημοσιεύτηκε το Π.Δ.24/2013 με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 “Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου” (A΄ 65)» (Α΄ 97)»

44135/Γ2/15-04-09: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΛ

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος "Νεοελληνική Γλώσσα" της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΕΛ 2012-13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2012-13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2012-13

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 86/2001
Όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.26/2002 και 80/2003)

Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής 

ΟδηγΙες ΓΙΑ ΤΗΝ ΕρευνητικΗ ΕργασΙα - Α΄ & Β΄ ΤΑΞΕΩΝ ΓΕΛ-2012-13

ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για προσχολικη ηλικια - Δημοτικό - Γυμνάσιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΠΑΛ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Α1 - ΦΕΚ. 1340/16-10-2002)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

βλ. αντιθέτως

ΦΟΙΤΗΣΗ ◙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ◙ Έλεγχος  προόδου των μαθητών Διαγωγή - Συμπεριφορά Μαθητών - Κάπνισμα - Κινητά τηλεφωνα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Π.Δ. 104/1979. Άρθρα 26-32)

 

∆ιαπολιτισΜική εκπαίδευση-Τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά ΤΜήΜατα (Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου

OI εγκύκλιοι Σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ" ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (114356/Γ2/15-09-2010 - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-2010-11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΟΔΗΓΟΣ 2011 (Commenius κ.λπ.)

Μέρος ΙΙ α: Τομεακά προγράμματα και Δράσεις

Μέρος II β. Επεξηγήσεις ανά δράση

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε.

Διδακτικές Επισκέψεις (Φ.12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 954 Β΄) 

Π.Δ. 319/2000: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ"

Π.Δ. 12/13-02-2009: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 60/2006: "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου"

44135/Γ2/15-04-09: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΛ

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος "Νεοελληνική Γλώσσα" της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ν. 2817/14-3-2000. «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14-3-2000)

ΑΔΑ 4Α1Ω9-01: 11586/Γ6/28-1-2011: "ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ" (Προφορική Εξέταση)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΩΝ

eΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ, ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθ. Πρωτ. 88310/Γ2 / 22-07-2009)

  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθ. Πρωτ. 6596/23-07-09)

HOME PAGE