ΑΡΧΙΚΗ
Αρχική arrow Νομοθεσία - Χρήσιμα Έντυπα
e-mail     Βιβλίο Επισκεπτών

Αρχική Σελίδα
Μαθήματα
Νομοθεσία - Χρήσιμα έντυπα
Προγράμματα Σπουδών, Οδηγίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νέα
Downloads
Επικοινωνία
 

Βιβλίο Επισκεπτών
Βιβλίο Επισκεπτών

 


Εικονικό Εργαστήριο με Μικροεφαρμογές Java

 


#Πληροφορική @Εκπαίδευση

 


blogάκι

 


Η Αράχωβα στον Παγκόσμιο Ιστό

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Τεχνικές Προδιαγραφές Υπολογιστικού και Δικτυακού Εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ (2015)
 • 114649/Δ2/3-9-2020
Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.)
 • 194936/Δ2/13-11-2017
Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης
 • 185103/Δ2/31-10-2017
Κοινή χρήση Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) από συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες
 • 19369/Δ4/7-2-20017
Διευκρινίσεις σχετικά με τη μετακίνηση εργαστηριακού εξοπλισμού
 • 170603/Δ2/13-10-2016
Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
 • 166924/ΓΔ4/10-10-2016
Ψηφιακός Εξοπλισμός Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 132831/Γ1/18-11-2011
Επιτροπή Στήριξης μαθήματος Τ.Π.Ε. και Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής - Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολειών που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
 • 164681/Γ2/18-12-2008
Χαρακτηρισμός ως θεωρητικού ή εργαστηριακού του μαθήματος "Εφαρμογές Πληροφορικής" της Α' ΕΠΑΛ.
 • Γ7/43892/4-5-2006
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.
Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ.
  Εργαστηριακός εξοπλισμός της ειδικότητας «Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)» της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 131773/Γ7/22-11-2005
Μη αλλαγή χρήσης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών Επιστημών των σχολείων.
 • ΦΕΚ 1558/13-12-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 109533/Γ2. Προσδιορισμός βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων - Σχολικών Εργαστηρίων / Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Γ2/130980/6-12-2002
Οδηγίες Παραλαβής Εργαστηρίων Πληροφορικής.
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΦΕΚ 1850/14-4-2022
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.251/43712/Α5/14-4-2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/ Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το "νέο" σύστημα του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
 • ΦΕΚ 5399/19-11-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021. Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής.
 • ΦΕΚ 4677/11-10-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.251/126826/Α5/7-10-2021. Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α' 25).
 • ΦΕΚ 25/17-2-2021
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4777. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 3821/9-9-2020
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.153/113019/Α5/1-9-2020. Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.251/112720/Α5/31-8-2020. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α'70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α' 167)».
 • ΦΕΚ 643/27-2-2020
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθ. Φ.251/25089/Α5/20-2-2020. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α').
 • ΦΕΚ 1940/29-5-2019
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. Στην Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1904/τ.Β΄/28.05.2019
 • ΦΕΚ 1904/28-5-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ. 153/ 79899/Α5/21-5-2019. Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής.
 • ΦΕΚ 70/7-5-2019
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4610. Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. (Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται τα θέματα της εισαγωγής των αποφοίτων Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.)
 • ΦΕΚ 3807/4-9-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.251/138819/Α5/24-8-2018. Τροποποίηση της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/ Β΄/2016) υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
 • ΦΕΚ 2995/31-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/142542/Α5/30-8-2017. Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.
 • ΦΕΚ 545/22-2-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/27299/Α5/17-2-2017. Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων.
 • ΦΕΚ 698/16-3-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.251/37802/Α5/3-3-2016. Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • ΦΕΚ 290/12-2-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/17557/Α5/2-2-2016. Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.
 • ΦΕΚ 143/9-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1283/11-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/40711/Β6/10-4-2012. Τροποποίηση των άρθρων 7 των με αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 391) και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ.Β΄ 493), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της με αριθ.Φ.253/ 67430 /Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α.
 • ΦΕΚ 1307/16-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/67431/Β6/15-6-2011. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373− Β/3.3.2009) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄... και σχολές Αστυφυλάκων»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/67430/Β6/15-6-2011. Τροποποίηση των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚ Β΄ 493) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/64998/Β6/7-6-2011.Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/20049/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και των παραγράφων 1, 2 και 3 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄).
 • ΦΕΚ 1348/16-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 40909/Γ2/4-4-2011. Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.
 • Φ252/58011/Β6/20-5-2010
Βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στο ΦΕΚ 71/2010 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3848, με το άρθρο 35 του οποίου καταργείται η βαθμολογική βάση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 55/25-1-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ151/2994/Β6.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (Φ.Ε.Κ. 167−Β/30.1.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ151/2996/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α………και σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργικής Απόφασης.
 • ΦΕΚ 2539/29-12-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/151507/Β6.Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ 253/120789/Β6 (Φ.Ε.Κ. 1581 Β'/16−11−05) Υπουργικής Απόφασης.
 • ΦΕΚ 156/4-9-2009
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3794. Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1369/9-7-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.Φ.253/75425/Β6. Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων.
 • ΦΕΚ 1240/23-6-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ/15304. Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. − ΕΠΑ.Σ. φορέων λοιπών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ. με ειδικότητες Ι.Ε.Κ. εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • ΦΕΚ 493/18-3-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.Φ.253/27465/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/27456/Β6. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 422/9-3-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/24463/Β6. Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
 • ΦΕΚ 373/3-3-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/22070/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (ΦΕΚ 167 Β/30.1.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/22071/Β6. Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.
 • ΦΕΚ 29/19-2-2009
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3748. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 265/13-2-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/13844 Β6.Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) − ΟΜΑΔΑ Β΄ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 210/9-2-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/11155/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ 253/120789/Β6 (ΦΕΚ 1581 Β'/16.11.2005) υπουργικής απόφασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/11152/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β'/30.3.2006) υπουργικής απόφασης.
 • ΦΕΚ 2122/14-10-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ΄/23319. Αντιστοίχηση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. − ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ με ειδικότητες Ι.Ε.Κ.
 • 82130/Γ2/24-6-2008
Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων – Εξεταζόμενα μαθήματα.
 • ΦΕΚ 497/20-3-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/31328/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Φ253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391-Β) υπουργικής απόφασης.
 • ΦΕΚ 272/1-3-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/20049/Β6. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄)και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α').
 • ΦΕΚ 622/18-5-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ/10091. Έγκριση πίνακα αντιστοίχησης ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου με ειδικότητες Ι.Ε.Κ. β) Κατάταξη πτυχιούχων των ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 391/30-3-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/28934/Β6/21-3-2006. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 259/1-3-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/17104/Β6. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.
 • ΦΕΚ 1581/16-11-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ 253/120785/Β6. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ 253/120789/Β6. Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001.
 • Φ.252/121456/Β6/2-11-2005
Διευκρινήσεις επί της αριθμ. Φ 253/120785/Β6/1-11-2005 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα και την επιλογή των επιστημονικών πεδίων.
 • ΦΕΚ 260/17-10-2005
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3404. Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Με το άρθρο 13 καθιερώνονται προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.
 • ΦΕΚ 921/5-7-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 63442/Γ2. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ' τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ' τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 208/1-11-2004
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3282. Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 138/22-7-2004
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3255. Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
 • B6/153-8104/26-1-2004
Πρόσβαση αποφοίτων Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης.
 • ΦΕΚ 141/10-6-2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3149/2003. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις.
Στην παραγρ. 14 του άρθρου 13 ορίζεται προσαρμογή του προφορικού βαθμού στο γραπτό όταν πρόκειται για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 1538/10-12-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/128314/Β6. Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (Φυσικώς αδύνατοι μαθητές).
 • Γ2/93295/12-9-2002
Εξεταζόμενα μαθήματα αποφοίτων ΤΕΕ για πρόσβαση στα ΤΕΙ.
 • ΦΕΚ 90/2-5-2001
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909. Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 565/15-5-2001
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/Β6/1340. Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Γ2/3161/12-9-2000
Πρόσβαση των αποφοίτων των Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου στα Ι.Ε.Κ.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • ΦΕΚ 4189/10-9-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 108906/ΓΔ4/7-9-2021. Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
 • ΦΕΚ 140/20-1-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021. Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
 • ΦΕΚ 16/11-1-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 1816 /ΓΔ4/7-1-2019. Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων.
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16-6-2014
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
 • ΦΕΚ 74/26-3-2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250. Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 • ΦΕΚ 240/5-11-2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 152 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 614/15-3-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 30972/Γ1/5-3-2013. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης.
 • ΦΕΚ 161/25-9-1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 318. Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • ΦΕΚ 4134/9-9-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 102474/Δ2/20-8-2021. Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • ΦΕΚ 2095/20/5/2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 55831/Δ2/19-5-2021. Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021.
 • ΦΕΚ 2093/20/5/2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ4/55515/Δ4/19-.5-2021. Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021.
 • ΦΕΚ 5787/30-12-2020
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 173678/ΓΔ4/22-12-2020. Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).
 • ΦΕΚ 70/7-5-2019
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4610. Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. (Με τις διατάξεις των άρθρων 101 έως 116 καθορίζεται το νομικό πλαίσιο της αξιολόγησης των μαθητών των Γενικών Λυκείων, με τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 καθορίζεται το νομικό πλαίσιο της αξιολόγησης των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.)
 • ΦΕΚ 12/24-1-2019
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4653. Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις. (Τα άρθρα 34 ,49, 54 και 56 αφορούν θέματα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης)
 • ΦΕΚ 91/22-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4540. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 39 Τροποποίηση του π.δ. 46/2016 (Α' 74) γενικός Μ.Ο. Γ' ΓΕΛ)
 • ΦΕΚ 38/2-3-2018
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4521. Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 68/15-5-2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 42. Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α ́ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»
 • ΦΕΚ 17/15-2-2017
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4452. Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για ζητήματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου).
 • ΦΕΚ 211/11-11-2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 126. Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 91/19-5-2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 56. Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
 • ΦΕΚ 863/15-5-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ4/77460/Δ4/15-5-2015. Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 49/13-5-2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4326. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις. (το άρθρο 13 αναφέρεται στην προαγωγή και την απόλυση στη Α & Β ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Το άρθρο 14 αναφέρεται στην διαδικασία αναπλήρωσης χαμένων διδακτικών ωρών).
 • Φ4/66645/Δ4/29-4-2015
Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • Φ4/66642/Δ4/29-4-2015
Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • ΦΕΚ 2641/6-10-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 149746/Γ2/19-9-2014. Προαγωγικές−απολυτήριες−πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές σχολικού έτους 2013−2014.
 • 4703/7-5-2014
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ).
 • 192085/Γ2/13-12-2013
Δίδονται πληροφορίες. (Σχετικά με τον βαθμό στα απολυτήρια και πτυχία).
 • 39788/Γ2/22-3-2013
Διευκρινιστικές οδηγίες για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ και Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2012-2013
 • ΦΕΚ 119/8-5-2012
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, του ΦΕΚ 97/27-04-2012.
 • ΦΕΚ 262/17-2-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 11586/Γ6. Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
 • 12075/Γ2/31-1-2011
Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Σ.
 • 6561/Γ2/19-1-2011
Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών, απολυτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Λ.
 • ΦΕΚ 276/16-3-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 28722/Γ2. Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ΦΕΚ 258/15-3-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 23519/Γ2/1-3-2010. Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ΦΕΚ 2544/30-12-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/155439/Β6. Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Φ.815.4/226/67885/Ζ1/12-6-2009
Αναγωγή βαθμολογίας τίτλων αλλοδαπής.
 • 49844/Γ2/5-5-2009
Τρόπος εξέτασης του μαθήματος ‘Νεοελληνική Γλώσσα’ της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.
 • 49233/Γ2/4-5-2009
Τρόπος εξέτασης του μαθήματος «Διαχείριση Φυσικών Πόρων»
 • 25154/Γ2/5-3-2009
Ενδοσχολικές (προαγωγικές, απολυτήριες) εξετάσεις, ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες τριμήνων/τετραμήνων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 226/22-12-1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 409. Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 60/30-4-1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 157. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (αφορά τις συμπληρωματικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου).
 • ΦΕΚ 129/15-5-1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 465. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.

 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΦΕΚ 2286/1-6-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 61178/ΓΔ4/28-5-2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005). (Απαλλαγή από Φυσική Αγωγή, Μουσική, Θρησκευτικά)
 • ΦΕΚ 2450/19-6-2020
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74472/Δ2/16-6-2020. Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο.
 • ΦΕΚ 12/24-1-2019
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4653. Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις. (Το Άρθρο 56 αναφέρεται στην εορτή των τριών Ιεραρχών)
 • 198555/Δ2/13-12-2019
Αξιοποίηση της 7ης ώρας στα μαθήματα προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 4217/26-9-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 50025/19-9-2018. Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.
 • Φ6/163251/Δ4/29-9-2017
Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018.
 • Φ1/74886/Δ2/8-5-2017
Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου σχετικά με το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή.
 • 194535/Δ2/15-11-2016
Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ΄ τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχ. έτος 2016-2017
 • ΦΕΚ 2732/31-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 135800/Δ2/23-8-2016. Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο.
 • 197427/Δ4/4-12-2015
Μαθήματα Ε.Κ. - ΕΠΑ.Λ.
 • Φ1/143059/Δ2/14-9-2015
Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
 • 8238 /Δ4/19-1-2015
Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ. (δεν ισχύει)
 • 201686 /Δ4/11-12-2014
Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 147/14-7-2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4274. Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1861/8-7-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.95567/Γ2/20-6-2014. Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων. (για τη θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών).
 • 171978/Γ2/12-11-2013
Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου
 • 139608/Γ2/1-10-2013
Διευκρινίσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2985/8-11-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 127781/Γ7/18-10-2012. Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.
 • ΦΕΚ 1129/10-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 32239/Γ2/23-3-2012. Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο.
 • ΦΕΚ 253/13-2-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ. 52/63/12873/Γ1/6-2-2012. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 14302/Γ2/9-2-2012. Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.
 • ΦΕΚ 2208/3-10-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 104033/Γ2/12-9-2011. Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο.
 • 104013/Γ2/12-9-2011
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
 • ΦΕΚ 1701/1-8-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 35415. Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους.
 • 141522 /Γ2/9-11-2010
Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.
 • Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010
Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους.
 • 112987/Γ2/14-9-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 128758/Γ2/19-10-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 2293 τ.Β΄/2009 “Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.”
 • 86399/Γ2/16-7-2010
Πιστοποίηση εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.
 • ΦΕΚ 2293/27-10-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 128758/Γ2. Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.
 • 128758/Γ2/19-10-2009
Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΦΕΚ 3782/13-8-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 94222/Δ2/29-7-2021. Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07- 2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β' 2737).
 • ΦΕΚ 3609/29/8/2020
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ22/110010/Δ4/25/8/2020. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» της Γ’ τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2737/4-7-2020
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85980/Δ2/3-7-2020. Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
 • Φ14/140291/Δ4/10-9-2019
Διευκρίνιση για τη συνδιδασκαλία μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • Φ22/171403/Δ4/15-10-2018
Διευκρίνιση σχετικά με τις αναθέσεις εργαστηριακού μέρους μικτού ειδικού μαθήματος του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης και μικτών μαθημάτων της ειδικότητας «Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
 • Φ22/142031/Δ4/3-9-2018
Διευκρίνιση σχετικά με τις αναθέσεις του μαθήματος Επιλογής «ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-19
 • ΦΕΚ 1664/15-5-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ22/75401/Δ4/10-5-2018. Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 3063/2-12-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 178562/Δ1/22-11-2013. Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11.8.2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29.02.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 549 Β/2.3.2012) και ισχύει.
 • ΦΕΚ 549/2-3-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21410/Δ2/29-2-2012. Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011).
 • ΦΕΚ 1811/11-8-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 81504/Δ2/19-7-20011. Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 71/17-5-2010
  και
  ΦΕΚ 118/24-5-2011
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3848. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (Στο άρθρο 7 παράγραφος 6 περιγράφεται η απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό).
ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3966. Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. (Στο άρθρο 59 παράγραφος 16α τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Νόμου 3848).
 • 112037/Γ2/15-9-2009
Αναθέσεις μαθημάτων εκπαιδευτικών ειδικότητας ΤΕ01.13 (Προγραμματιστών Η/Υ).

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

 • ΦΕΚ 2759/3-7-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ24α/104878/Δ4/28-6-2019. Τροποποίηση της Φ24α/141494/Δ4/17 (ΦΕΚ 2994 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της 96004/Δ4/2015 (ΦΕΚ 1318 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».
 • ΦΕΚ 4424/5-10-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-9-2018. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.
 • ΦΕΚ 4412/3-10-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-9-2018. Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1/21/159794/Ε3/26-9-2018. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-9-2018. Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων.
 • ΦΕΚ 2994/31-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ24α/141494/Δ4/28-8-2017. Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 2908/23-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ. 361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017. Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 2628/24-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 133384/Δ4/12-8-2016. Συμπληρώσεις - προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/ Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/ 1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 394/19-2-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 29195/ΓΔ4/19-2-2016. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (ΦΕΚ 1340 Β ́) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».
 • ΦΕΚ 2656/9-12-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-2015. Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 164/4-12-2015
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4351 Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1318/1-7-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 96004/Δ4/17-6-2015. Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. Γ2/6098/13-11-01 Υ.Α. (Β΄ 1588) με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.»
 • ΦΕΚ 2648/7-10-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1/ 26/153324/Δ1/25-9-2014. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.
 • Φ.353.1/6/32251/Δ1/6-3-2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.
 • ΦΕΚ 1186/15-5-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1/10/58660/Δ1/26-4-2013. Συμπλήρωση - τροποποίηση της με αριθμ. Φ.353.1/ 324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. "Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων".
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.35.31/1606/οικ. 7575/26-3-2012
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες.
 • 19421/ΣΤ5/22-2-2012
Τύπος και περιεχόμενο σφραγίδων.
 • ΦΕΚ 582/13-4-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 45143/Δ2/13-4-2011. Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΦΕΚ 1180/6-8-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 84172/ΙΒ. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340−Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
 • ΦΕΚ 130/8-6-2007
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3577. Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις. (Στο άρθρο 27 υπάρχουν τροποποιήσεις του Νόμου 3467/2006 για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης).
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ.9253/
  12-4-2007
Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.
 • ΦΕΚ 26/9-2-2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528. Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ).
 • ΦΕΚ 1258/8-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Υ.51/75137/Δ2. Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.
 • ΦΕΚ 587/10-5-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 44840/ΣΤ5. Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
 • ΦΕΚ 48/2-3-2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 47. Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 1/3-1-2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1. Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.
 • ΦΕΚ 1340/16-10-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002. Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και του συλλόγου των διδασκόντων. (ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ).
 • ΦΕΚ 24/13-2-2002
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2986. Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1588/30-11-2001
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/6098/13-11-2001. Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26-10-88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τοµέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 22/28-1-1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 63. Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • ΦΕΚ 136/3-8-2021
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4823. Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 2675/24-6-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 72367/ΓΔ4/17-6-2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21- 5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' 2005).
 • ΦΕΚ 491/9-2-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 13423/ΓΔ4/04-02- 2021. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 111/12-6-2020
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4692. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 12/24-1-2019
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4653. Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 34 Απαλοιφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τα αποδεικτικά απόλυσης και τα πιστοποιητικά σπουδών)
 • ΦΕΚ 4053/6-11-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ24α/171359/Δ4/4-11-2019. Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2005/31-5-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019. Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
 • ΦΕΚ 1515/7-5-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/63868/Δ4/22-4-2019. Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020.
 • ΦΕΚ 1354/19-4-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ24α/55466/Δ4/9-4-2019. Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 5343/28-11-20108
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ25α/202088/Δ4/22-11-2018. Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό Έτος 2018-2019.
 • ΦΕΚ 5206/Β/20-11-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ25α/195192/Δ4 Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ - υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».
 • Φ12/156761/Δ4/20-9-2018
Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας.
 • Φ12/145259/Δ4/6-9-2018
Ωράριο Λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 3674/28-8-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 139101/ΓΔ4/27-8-2018. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.
 • ΦΕΚ 2210/13-6-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ24α/92087/Δ4/5-6-2018. Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 102/12-6-2018
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4547 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 2089/7-6-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 92094/Δ2/5-6-2018. Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2088/7-6-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 92096/Δ2/5-6-2018. Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 2087/7-6-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 92091/Δ2/5-6-2018. Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 1890/24-5-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/83241/Δ4/21-5-2018. Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
 • ΦΕΚ 1883/24-5-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 84999/ΓΔ4/23-5-2018. Τροποποίηση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β' 120) υπουργικής απόφασης.
 • ΦΕΚ 450/14-2-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 18533/Δ4/2-2-2018. Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β' 120) υπουργικής απόφασης.
 • 13963/ΓΔ4/26-1-2018
Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.
 • ΦΕΚ 120/23-1-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018. Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Φ20/139823 /Δ4/23-8-2017
Τομείς - Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)
 • ΦΕΚ 2891/21-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ12/134644/Δ4/8-8-2017. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 2884/21-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/132761/Δ4/3-8-2017. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ20/106076/Δ4/ 23-06-2017 (Β΄ 2219) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α' 83).
 • ΦΕΚ 109/1-8-2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 79 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.
 • ΦΕΚ 2219/29-6-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/106076/Δ4/23-6-2017. Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ ́ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α' 83).
 • ΦΕΚ 2075/15-6-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ1α/98933/Δ4/13-6-2017. Εγγραφές - Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 78/30-5-2017
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4473. Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 1542/4-5-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 71335/Δ4/2-5-2017. Τροποποίηση της αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 (Β'́ 2627) υπουργικής απόφασης με θέμα: Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • 167965/ΓΔ4/11-10-2016
Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 28, του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193).
 • Φ8/162536/Δ4/3-10-2016
Διευκρίνιση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας μαθημάτων επιλογής Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
 • 159603/Δ2/28-9-2016
Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών σε εκπαιδευτικούς.
 • ΦΕΚ 2627/24-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 133381/Δ4/12-8-2016. Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 2423/5-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/120403/Δ4/21-7-2016. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) .
 • Φ20/122938/Δ4/26-7-2016
Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α' 83).
 • ΦΕΚ 2129/11-7-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 105797/Δ4/29-6-2016. Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2086/7-7-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 105228/Δ2/28-6-2016. Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2081/6-7-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 103539/Δ4/24-6-2016. Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 141641/ Γ2/08-09-2014 (Β’ 2470) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.  (Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α' τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.)
 • ΦΕΚ 2079/6-7-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/105925/Δ4/29-6-2016. Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α΄ 83).
 • Φ8/105357/Δ4/28-6-2016
Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17.
 • ΦΕΚ 1489/26-5-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/82041/Δ4/20-50-2016. Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.
 • ΦΕΚ 83/11-5-2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386. Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 • 144338/Δ4/15-9-2015
Εγγραφές στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16
 • ΦΕΚ 1249/24-6-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ12/93600/Δ4/12-6-2015. Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων − Ειδικοτήτων της Β' και Γ' τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • 78213/Δ4/18-5-2015
Εγγραφές- Μετεγγραφές- Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4186/2013 (Α' 193).
 • ΦΕΚ 50/14-5-2015
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327. Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 724/28-4-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 62839/Δ4/22-4-2015. 1) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04-08-2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 2530) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/ 24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργική απόφαση» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α΄146), 2) Καθορισμός της διαδικασίας, των λόγων και των οργάνων, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄ 193).
 • ΦΕΚ 723/28-4-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 60687/Δ4/17-4-2015. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 υπουργική απόφαση «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470).
 • 9493/Δ4/20-1-2015
Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)
 • 160065/Γ2/6-10-2014
Μετεγγραφές μαθητών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.
 • ΦΕΚ 2470/16-9-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 141641/Γ2/8-9-2014. Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 2298/27-8-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 131149/Γ2/18-8-2014. Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 (Α΄ 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 • ΦΕΚ 2004/20-7-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 104969/Γ2/7-7-2014. Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου.
 • 101502/Γ2/1-7-2014
Εγγραφές-φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής. (έχει ανακληθεί)
 • ΦΕΚ 1219/14-5-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 65794/Γ2/29-4-2014. Συμπλήρωση της 62346/Γ2/1-6-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1348) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.».
 • ΦΕΚ 1366/28-5-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80885/Δ4/23-5-2014. Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.
 • 42712Γ2/20-3-2014
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • 7213/Γ2/20-1-2014
Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013.
 • 193238/Γ2/16-12-2013
Μετονομασία Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.)
 • 187918/Γ2/6-12-2013
Συνεργασία Εργαστηριακών Κέντρων (πρώην Σ.Ε.Κ.) με ΙΕΚ
 • 184799/Δ2/3-12-2013
Ανάθεση εφημεριών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε περισσότερα από δύο σχολεία.
 • ΦΕΚ 2758/30-10-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 152138/Γ2/17-10-2013. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
 • ΦΕΚ 2530/8-10-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 139628/Γ2/1-10-2013. Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4-8-2006 (Β΄ 1286) και 148096/Γ2/24-12-2007 (Β΄ 2511) Υ.Α. (Παράταση σχολικού έτους λόγω καταλήψεων) ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.
 • ΦΕΚ 193/17-9-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4186. Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
 • 129818/Γ2/16-9-2013
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 2360/20-9-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 128615/Γ2/13-9-2013. Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1544/21-6-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82065/Γ2/17-6-2013. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
 • ΦΕΚ 1047/29-4-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 54105/Γ2/18-4-2013. Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών.
 • ΦΕΚ 24/30-1-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. (το Άρθρο 54 αφορά στη δικαιολόγηση απουσιών μαθητών).
 • ΦΕΚ 3236/5-12-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 144386/Γ2/19-11-2012. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 2507/13-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100837/Γ2/4-9-2012. Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλοσοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο».
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100835/Γ2/4-9-2012. Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής.
 • ΦΕΚ 1644/22-7-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82029/Γ2. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)
 • 62346/Γ2/1-6-2011
Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.
 • 29188/Γ2/14-3-2011
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα.
 • 143531/Γ2/12-11-2010
Υπεύθυνη δήλωση μαθητών για εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. Σχολικού Έτους 2010-2011.
 • 138482 /Γ2/3-11-2010
Εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. Σχολικού Έτους 2010-2011
 • 117181/Γ2/21-9-2010
Εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2441/11-12-2009

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/151506/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ 253/13844/Β6 (ΦΕΚ 265 Β΄/13−2−09) Υπουργικής Απόφασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/151509/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β'/10−12−2002) Υπουργικής Απόφασης
 • ΦΕΚ 1722/20-8-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 84835/Γ2. Συνάφεια Ειδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ.
 • 57261/Γ2/20-5-2009
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 80037/Γ2/04-08-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1246 Β΄) «Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • 167603/Γ2/29-12-2008
Οδηγίες για την έκδοση τίτλων Τ.Ε.Ε. από τη λήξη λειτουργίας των Τ.Ε.Ε. και εντεύθεν.
 • ΦΕΚ 199/2-10-2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ΦΕΚ 303/26-2-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111316/Γ2. Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 148096/Γ2/24-12-2007
Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 2225/20-11-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111315/Γ2. Τύπος και διαστάσεις του μητρώου μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111318/Γ2. Τύπος και περιεχόμενο Πτυχίου Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 1101/4-7-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 62172/Δ4. Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1100/4-7-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 57020/Δ4. Μετατροπή Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε) και Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) σε Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
 • 64338/Γ2/18-6-2007
Ωράριο λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων και (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 947/13-6-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 56645/Γ2. Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 940/12-6-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 36618/Γ2. Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.
 • 41474/Γ2/24-4-2007
Ενημερωτικό για τις ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 1379/14-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 81646/Δ4. Μετατροπή των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1286/12-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80033/Γ2/4-8-2006. Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές - φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 1246/7-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80037/Γ2. Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 984/25-7-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 68419/Γ2. Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Ενιαία Λύκεια.
 • ΦΕΚ 146/13-7-2006
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3475. Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 152/28-6-2002
NOMOΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3027. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 114/11-6-2001
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 2916. Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
 • ΦΕΚ 206/3-9-1998
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2640. Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 314/31-3-1998
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2209. Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών όλων των Γυμνασίων στα οποία εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας.
 • ΦΕΚ 188/23-9-1997
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2525. Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 170/6-3-1997
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ3/160/Γ1/187. Έλεγχος φοίτησης και επιτήρησης μαθητών - Εφημερίες Εκπαιδευτικών.
 • ΦΕΚ 159/15-9-1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 376. Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
 • ΦΕΚ 70/4-5-1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 185. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184/Α), 427/86 (ΦΕΚ 201 Α), 639/82 (ΦΕΚ 130 Α), 101/89 (ΦΕΚ 44 Α), 11/90 (ΦΕΚ 5 Α), 123/87 (ΦΕΚ 68 Α) και 10/90 (ΦΕΚ 5 Α) που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 223/6-10-1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 529. Εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών σε σχολικές μονάδες τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
 • ΦΕΚ 68/20-5-1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 123. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 619/25-9-1986
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 23.613/6/Γ2/4094 Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
 • ΦΕΚ 60/8-5-1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 182. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 485/21-12-1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 485. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί φοιτήσεως και απουσιών μαθητών Μέσης Γενικής και Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 167/30-9-1985
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1566. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 23/7-2-1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠ' ΑΡΙΘ. 104. Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως,

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 • ΦΕΚ 3459/13-9-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ9/137984/ΓΓ4/6-9-2019. Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 81/23-1-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 114/14-1-2019. Καθορισμός αποζημίωσης επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», κωδ. ΟΠΣ 5005892, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • ΦΕΚ 2230/14-6-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ11/97153/Δ4/13-6-2018. Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2007/4-6-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 90050/Υ2/1-6-2018. Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 3804/27-10-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ7/180312/Δ4/24-10-2017. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ7/179513/Δ4/ 26-10-2016 (Β' 3529) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • ΦΕΚ 2859/21-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ7/136312/Δ4/11-8-2017. Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 • ΦΕΚ 2275/4-7-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ7/109381/ΓΔ4/29-6-2017. Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.).
 • ΦΕΚ 1441/27-4-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 60615/Δ4/7-4-2017. Τροποποίηση της κοινής απόφασης 26385/2017 (Β’ 491) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας».
 • ΦΕΚ 491/20-2-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 26385/16-2-2017. Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας.
 • ΦΕΚ 490/20-2-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 26412/16-2-2017. Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ.
 • ΦΕΚ 16/12-1-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 462/6/4-1-2017. Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό έτος - τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

 

ΩΡΑΡΙΟ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

 • 14181/ΓΔ4/26-1-2018
Διαβίβαση εγκυκλίου (για την παραμονή εκπαιδευτικών στα σχολεία επί 30 ώρες την εβδομάδα).
 • Φ8/143514/Δ4/31-8-2017
Αριθμός Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ. και τον ορισμό των Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.
 • Φ8/173856/Δ4/18-10-2016
Αριθμός Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ. και τον ορισμό των Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.
 • 183422/Δ2/2-12-2013
Ωράριο Εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 235/1-11-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4203 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.  (Άρθρο 25 Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις).
 • 123948/Δ2/6-9-2013
Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 107/9-5-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
Στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Θ2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, στη σελίδα 1608, αντικαθίσταται η παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985), αλλά παραμένει σε ισχύ η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17-6-1996) διατηρείται σε ισχύ.
 • 53339/Η/17-4-2013
Τήρηση του ωραρίου εργασίας στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
 • 146161/ΙΒ/20-12-2011
Υπερωριακή εργασία εκπαιδευτικών (άρ. 20 του ν.4024/2011). Σχετικό το υπ'αριθ. 2/85329/0022/2-12-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, 25-11-2010 Άρις Γ. Καζάκος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το ωράριο των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που «διατίθενται» στην πρωτοβάθμια.
 • Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010
Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών.
 • Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 126530/Δ2/8-11-2007
Παράλληλη απασχόληση εκπ/κού ως Ωρομίσθιου στο Κανονικό Πρόγραμμα και ως Ωρομίσθιου στα Προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.
 • 2004/2005/13-4-2005
Γνωμοδότηση 204/2005 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το ωράριο διδασκαλίας Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 • 187674/Ε2/2-11-2017
Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών που ασκούν την εποπτεία μαθητευόμενων στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1918/1-6-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/89670 /A5/26-5-2017. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση - δήλωση.
 • 1576/15-2-2017
Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
 • ΦΕΚ 4268/30-12-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 221893/Β/27-12-2016. Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.
 • οικ.2/88138/ΔΕΠ/10-11-2016
Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων.
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016
Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.
 • 129254/Ε2/4-8-2016
Διαβίβαση εγγράφου του Γ.Λ.Κ. και παροχή πληροφοριών σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ για μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών.
 • Α05/105/25/1-8-2016
Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατ’εφαρμογή των διατάξεων του 69/2016 Π.Δ. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.
 • ΦΕΚ 127/13-7-2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 69 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.
 • ΦΕΚ 85/12-5-2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4387 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
 • 74003/E2/9-5-2016
 • 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016
Διαβίβαση εγγράφου του Γ.Λ.Κ. σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου διαθεσιμότητας.
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄).
 • 2/33131/ΔΕΠ/22-4-2016
Μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 12.10 (Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων).
 • 2/22954/ΔΕΠ/20-4-2016
Παρέχονται πληροφορίες (χρόνος διαθεσιμότητας).
 • ΦΕΚ 33/27-2-2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4369. Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.
 • IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3/Μ07/19/25-1-2016
Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α’314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
 • 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
 • ΦΕΚ 176/16-12-2015
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
 • ΦΕΚ 2579/30-11-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24-11-2015. Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων − Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
 • οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
 • 124069/0092/10-11-2015
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 και του άρθρου 1 του ν. 4342/2015.
 • ΦΕΚ 94/14-8-2015
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 68 /οικ.21236/25-6-2015
Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου.
 • 63880/E1/23-4-2015
Ερώτημα σχετικά με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου πάνω από δέκα ώρες εβδομαδιαίως.
 • ΦΕΚ 160/8-8-2014
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
 • 51913/Δ1/4-4-2014
Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών ως διδακτικής. (Σχετικά με τον χρόνο απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΑΕΙ).
 • Α20/251/5/24-1-2014
Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.
 • ΦΕΚ 3276/23-12-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/106902/0022/10-12-2013. Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
 • Γ99/1/167/17-10-2013
Ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.
 • ΦΕΚ 1731/15-7-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/66760/0022/4-7-2013. Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • 2/41412/0022/24-9-2012
Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και οδοιπορικά έξοδα.
 • 68022/ΙΒ/18-6-2012
Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης βάσει του αριθμού των τμημάτων των σχολικών μονάδων. (Κοινοποίηση του υπ'αριθ. 2/21702/0022/8-6-2012 εγγράφου της 22ης Διεύθυνσης του ΓΛΚ).
 • Φ.80000/οικ. 3383/25/12-3-2012
Παροχή οδηγιών για ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ΙΔΑΧ που τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία.
 • ΦΕΚ 673/7-3-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 22331/28-12-2011. Καθορισμός του μέγιστου δυνατού χρόνου απασχόλησης και της ανώτατης, ανά ώρα, αμοιβής εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007− 2013.
 • οικ. 2/78400/0022/14-11-2011
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31-10-2011
Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011).
 • ΦΕΚ 226/27-10-2011
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4024 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
 • 13725/0092/26-1-2011
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 6 και 17 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 01-01-2011, την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου και τις αναγνωριζόμενες υπηρεσίες.
 • 2/58566/0022/3-9-2010
Παρέχονται πληροφορίες. Σχετικά με τον υπολογισμό των αποζημιώσεων που προβλέπονται από την αριθ. 2/35526/0022/2-8-2007 (ΦΕΚ 1369) ΚΥΑ.
 • 89867/Δ2/5-8-2010
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.3848/2010, σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτή και ωρομισθίου στην προαγωγή των εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε.
 • 65746/44047/27-7-2010
Από 1-9-2010, αλλαγή της ταμειακής διαχείρισης του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Διαχειρίστρια τράπεζα η Τράπεζα Πειραιώς.
 • 2/39919/0022/14-6-2010
Τροποποίηση της Α.Π. 2/35089/0022/4.06.2010 Κοινής Απόφασης Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 811/9/06/2010 τ. Β΄).
 • 2/35981/0022/28-5-2010
Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων.
 • ΠΟΛ 1060/14-5-2010
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3842/2010.
 • ΦΕΚ 65/6-5-2010
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3845. Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
 • ΦΕΚ 58/23-4-2010
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3842. Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 40/15-3-2010
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3833. Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
 • ΦΕΚ 1268/26-6-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/35713/0022. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/23501/0022/2006 (ΦΕΚ 727 τ.Β΄) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Φ.351.5/4/17155/D1/13-2-2009
Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
 • 132270/Δ2/14-10-2008
Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών.
 • 104176/Δ2/5-8-2008
Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λύση Υπαλληλικής Σχέσης.
 • ΦΕΚ 177/23-4-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.2/19425/0022. Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
 • Φ.259/34097/Β6/17-3-2008
Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγω μη χρήσης άδειας θερινών διακοπών και των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν Σάββατα και Κυριακές στις διαδικασίες απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου.
 • ΦΕΚ 342/3-3-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/85523/0022. Αντικατάσταση διατάξεων της υπ' αριθμ. 2/35526/0022/2007 (ΦΕΚ 1369 τ. Β') κοινής απόφασης υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • ΦΕΚ 210/31-8-2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 169. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων.
 • ΦΕΚ 1369/2-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/35526/0022. Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγω μη χρήσης θερινών διακοπών και των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν Σάββατα - Κυριακές στις διαδικασίες απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου.
 • 122102/Δ2/16-11-2006
Προαγωγή εκπαιδευτικών. (Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά).
 • ΦΕΚ 1535/19-10-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/56533/0022. Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.
 • 93953/Δ2/15-9-2006
Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 727/15-6-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/23501/0022. Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων, της Δ΄ τάξης των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, του Β΄ κύκλου TEE και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 και του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και του άρθρου 7 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 τ.Α΄).
 • 2/21937/0022/11-5-2006
Ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος .
 • ΦΕΚ 213/17-2-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. οικ.2/7029/0094. Νέος Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). (Παροχή γυαλιών οράσεων σε Καθηγητές Πληροφορικής: Άρθρο 6 παράγραφος Α.8.4 εδάφιο 8).
 • ΦΕΚ 309/31-12-2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213. Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.
 • 2/72757/0022/31-12-2003
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α') "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
 • ΦΕΚ 297/23-12-2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3205. Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.
 • ΦΕΚ 160/11-7-2002
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3029. Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο Νόμος για τις συντάξεις.
 • 1110583/2136/A0012/
  5-2-2001 Υπουργείου Οικονομικών
Υποχρεώσεις εισηγητών επιμορφωτικών σεμιναρίων. (Πώς δηλώνονται οι αμοιβές από επιμορφώσεις).
 • ΦΕΚ 194/3-12-1984
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1505. Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.
 • ΦΕΚ 64/24-5-1983
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1358. Αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας των ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΑΔΕΙΕΣ

 • 50913/1-11-2017
Διατάξεις άρθρων 44-46 του ν. 4488/2017 Α' 137 - Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας.
 • 24197/Ε2/14-2-2017
Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ.80/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 10275/Ε2/23-1-2017
Ενημέρωση σχετικά με τ ην εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ.224 τ.Α ́/2 - 12 - 2016) αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΦΕΚ 224/2-12-2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4440. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δι- οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. (Άρθρο 31 Άδεια ασθένειας τέκνων).
 • 208572/Ε2/18-12-2015
Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α'/4-12-2015).
 • 175050/Ε1/3-11-2015
Υπολογισμός χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4075/2012.
 • 64040/Ε2/24-4-2015
Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014
Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 254/21-11-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4210. Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.
 • Φ.351.5/105/181967/Δ1/28-11-2013
Γονική άδεια ανατροφής διδύμων και πλέον τέκνων.
 • Φ.351.5/64/111756/Δ1/12-8-2013
Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - μειωμένο ωράριο.
 • Φ.351.5/56/86046/Δ1/26-6-2013
Διευκρίνιση αναφορικά με την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου.
 • 155734/Δ1/10-12-2012
Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
 • 146303/Δ2/25-11-2009
Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Φ.351/5/66/128043/Δ1/3-11-2009
Απάντηση σε ερώτημα (σχετικά με άδειες ανατροφής).
 • 31895/Δ2/19-3-2009
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Φ.351.5/65/84800/Δ1/30-6-2008
Διευκρινίσεις για τη χορήγηση τρίμηνης άδειας (Ανατροφή παιδιού).
 • Φ.351.5/27/19630/Δ1/29-2-2008
Άδεια απουσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
 • 74275/Δ2/10-7-2007
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΔΙΔΑΔ Φ.51/538/12254/
  14-5-2007
Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.
 • 40430/Δ2/16-5-2002
Άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
 • ΦΕΚ 191/30-8-1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 410. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (Άρθρο 20, παράγραφος 8: Κανονικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών).

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • ΦΕΚ 2888/17-7-2020
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020. Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
 • ΦΕΚ 456/13-2-2020
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 20883 /ΓΔ4/12-2-2020. Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
 • ΦΕΚ 2073/15-6-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 95030/ΓΔ4/7-6-2017. Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών.
 • Φ10/4218/Δ2/11-1-2017
Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
 • Φ10/50071/Δ2/24-3-2016
Εκδρομές-Μετακινήσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 39455/Δ2/7-3-2016
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 190919/Δ2/25-11-2014
Σχολικές εκδρομές-μετακινήσεις.
 • ΦΕΚ 1449/14-6-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 24001/11-6-2013. Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.
 • 36637/Γ2/2-4-2012
Σχολικές εκδρομές
 • 4424/Γ2/16-1-2012
Διαβίβαση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του "Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων" (HATTA).
 • Γ454/5972/585/09/9-2-2009
Συνοδοί σε σχολικές μεταφορές.
 • 120347/Γ2/19-9-2008
Κατευθυνόμενο Shopping σχολικών εκδρομών.
 • 28093/Γ2/4-3-2008
Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γ2/21756/1-3-2006
Πολυήμερες εκδρομές μαθητών Γ΄ Λυκείου.

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 • ΦΕΚ 310/2-2-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. οικ. 1940/19-1-2018. Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 (Β΄ 318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 • ΦΕΚ 2646/25-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016. Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».
 • 2387/10-2-2015
Κατάργηση διατάξεων από 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν. 4254/2014 (κατάργηση κρατήσεων επί δαπανών Σχολικών Επιτροπών υπέρ ΜΤΠΥ)
 • Δ12Β 1098249/2-7-2014
Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Συνοπτικός Πίνακας Κρατήσεων για τις Σχολικές Επιτροπές

 • ΦΕΚ 2800/4-11-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/2013 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 2135/τ.Β’/29-08-2013) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
 • ΦΕΚ 2135/29-8-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013. Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • 48573/Γ2/9-4-2013
Πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου σε σχολικά κυλικεία.
 • 3808/15.1.2013/14-1-2013
Διενέργεια υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτησης 3% επί του αντιτίμου των ταχυδρομικών υπηρεσιών ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
 • ΦΕΚ 2552/20-9-2012
Α4-458/14-9-2012. Αναδιατύπωση των πινάκων 1 και 3 του άρθρου 1 της Α.Δ. 3/12.
 • ΦΕΚ 2432/4-9-2012
A4-442/30-8-2012. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 3/2012. Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 της Α.Δ. 7/09. (Καθορισμός ανώτατων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών των Σχολικών Κυλικείων).
 • ΦΕΚ 318/25-2-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8440/24-2-2011. Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.
 • ΦΕΚ 1541/15-9-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111526/Δ4. Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16−5−2008 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων»
 • 28872/8-11-2010
Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών.
 • ΦΕΚ 1502/6-9-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 106997/Δ4. Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρι σμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Επικράτεια.
 • ΦΕΚ 1387/2-9-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Aριθ. 105399/Δ4. Ορισμός του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων μί σθωσης έργου με καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια.
 • 76819/Δ4/1-7-2010
Διαβίβαση Εγγράφου. (Αφορά σε κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών).
 • 15215/13-5-2010
Ένταξη του Μ.Τ.Π.Υ. στην ειδική συναλλαγή 4300 της Ε.Τ.Ε. για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων του.
Οδηγός Κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.
 • 9274/29-3-2010
Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών.
 • 18728/Η/18-2-2010
Διαδικασία σχετικά με τη μετάταξη προσωπικού μα σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρονου ΙΔΑΧ σε θέση άλλης ειδικότητας της ίδιας εκπ/κής βαθμίδας για λόγους υγείας.
 • 8523/Η/27-1-2010
Μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αόριστου Χρόνου ΙΔΑΧ σε θέση άλλης ειδικότητας της ίδιας εκπ/κής βαθμίδας.
 • ΦΕΚ 199/2-10-2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (Άρθρο 36: Καθαρισμός σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 • 123866/Η/29-9-2008
Τροποποίηση απόφασης 55302/H/30-04-2008 περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 1003/30-5-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 64321/Δ4. Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
 • ΦΕΚ 672/17-4-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/18254/0022. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 απόφασης (Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου).
 • A4-509/15-4-2008
Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και καθορισμού ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού διατίθενται και προσφέρονται σε ορισμένους χώρους - σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός.
 • 6599/Δ4/16-1-2008
Διευκρινίσεις για το μίσθωμα των σχολικών κυλικείων .
 • 95873/Δ4/5-9-2007
Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών για την καταβολή αμοιβής καθαριστριών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου.
 • 56353α/Δ4/31-5-2007
Κρατήσεις που αφορούν στις δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών.
 • ΦΕΚ 1066/10-8-2001
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/45564/0026. Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95.
 • ΦΕΚ 1190/27-9-2000
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΣΤ/2462. Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών από πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ.
 • ΦΕΚ 78/14-3-2000
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2817. Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (βλέπε Άρθρο 6).
 • ΦΕΚ 247/27-11-1995
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2362. Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 217/24-3-1995
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 13172/17-3-1995. Εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές.
 • ΦΕΚ 110/27-8-1990
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1894. Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις. (βλέπε Άρθρο 5).
 • ΙΒ/377/13-1-1988
Κατανομή πιστώσεων. Σε αυτό το έγγραφο ορίζεται ότι για την κατανομή των πιστώσεων των σχολικών επιτροπών, πρέπει για τα τεχνικά σχολεία να υπολογίζεται πλασματικά ο τριπλάσιος αριθμός μαθητών έναντι των πραγματικά φοιτούντων.

 

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 • ΦΕΚ 4188/10-9-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111525/ΓΔ4/9-9-2021. Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.
 • 18737 Φ.701.2/18-4-2019 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λόγω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων Π.Ε. & Δ.Ε.
 • Γ.Π. /Δ2β/οικ.38000/16-5-2018
Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού.
 • Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/31-1-2018
Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.
 • Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015
Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρ. Φ.6/304/75662/Γ1/21.05.2014, (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014) ΚΥΑ με τίτλο “Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)”
 • 179155/Δ2/6-11-2014
Απαγόρευση του καπνίσματος.
 • ΦΕΚ 2112/1-8-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 6480. Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με δ.τ. «ΕΣΥΔΠ» στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», στον Άξονα Προτεραιότητας 1,2 και 3, του ΕΠ «Εκ− παίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
 • ΦΕΚ 1296/21-5-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014. Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας το υ Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
 • 4086/21-2-2012
Διαδικασία προληπτικού ελέγχου ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Π.Υ.
 • ΦΕΚ 2456/3-11-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.90380/25916/3294/31-10-2011. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 • 18890/Γ2/14-2-2011
Αποτύπωση καλών πρακτικών σχολικών μονάδων Δ.Ε. για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας μεταξύ μαθητών.
 • ΦΕΚ 262/23-12-2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3730. Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1001/1-8-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΥΙ/Γ.Π/οικ. 76017. Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ: Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων (εν έτει 1856 !!!).

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • ΦΕΚ 1301/16-4-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ12/57421/Δ4/11-4-2019. Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» με τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5 .
 • ΦΕΚ 771/5-3-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ23/35437/Δ4/1-3-2018. Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/ 2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου.
 • ΦΕΚ 210/30-1-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ12/9691/Δ4/20-1-2017. Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α’18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.
 • ΦΕΚ 513/29-2-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ12/29247/Δ4/19-2-2016. Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.
 • ΦΕΚ 141/12-6-2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 108. Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
 • ΦΕΚ 3/8-1-2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
 • ΦΕΚ 200/17-10-2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 115. Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.
 • ΦΕΚ 199/17-10-2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 114. Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.
 • ΦΕΚ 198/17-10-2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 113. Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.
 • ΦΕΚ 197/17-10-2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 112. Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
 • ΦΕΚ 73/6-4-2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 72. Τροποποίηση του π.δ. 6/2000 (8/Α΄) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου.
 • ΦΕΚ 257/5-11-2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 301. Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας "Σχεδιαστής μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών" του τομέα δομικών έργων των ΙΕΚ και των κατόχων πτυχίου ΤΕΕ Α' και Β' κύκλου σπουδών της ειδικότητας "Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών" του τομέα κατασκευών.
 • ΦΕΚ 229/26-9-2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3185. Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α'), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. (Δες Άρθρο 18)
 • ΦΕΚ 14/31-1-2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19. Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) "Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία", όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 (Α 266)"
 • ΦΕΚ 165/24-7-2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 210. Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας" των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (|Ι.Ε.Κ.) και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών", καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των ανωτέρω επαγγελμάτων.
 • ΦΕΚ 266/30-11-1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΥΠ' ΑΡΙΘ. 295. Τροποποίηση του Π.Δ 210/1996 (Α 165) σύμφωνα με την Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.5.1998 «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών"
 • ΦΕΚ 749/19-5-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Α5/2005/20-04-1999. Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ.Γ4Ε/5258 Υπουργικής απόφασης "Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του 361/1969 ΝΔ "περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού" (ΦΕΚ 426/17.06.70/τεύχ. Β').
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2β/οικ.1570/22-4-1999. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/97 "Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα" (ΦΕΚ 645/Τ.Β').
 • ΦΕΚ 228/6-10-1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 340. Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.
 • ΦΕΚ 645/31-7-1997
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Π2β/οικ.2808/15-7-1997. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.
 • ΦΕΚ 181/29-7-1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 243. Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία.
 • ΦΕΚ 154/25-7-1997
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2515. Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 207/11-12-1985
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1575. Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών.

 

VBI

 • Φ17/71603/Δ2/2-5-2017
Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI)
 • 68726/A4/26-4-2017
Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI).
 • Φ17/56756/Δ2/5-4-2016
Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI) - Οδηγίες λήψης Υπηρεσίας Edcast.   Παράρτημα Α        Παράρτημα Β
 • 184073/Γ2/2-12-2013
Συντήρηση συστημάτων VBI.
 • 132884/Γ2/26-10-2012
Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI).
 • 29931/Γ2/20-3-2012
Τεχνική Υποστήριξη συστήματος VBI – κάρτα BOCOM
 • 121570/Γ2/24-10-2011
Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI).
 • 146066-Γ2/24-11-2009
Αντικατάσταση παλαιού συστήματος VBI με το νέο σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και τα Γραφεία Δ.Ε. και Ε.Ε.
 • 36858/Γ2/24-3-2008
Παράδοση – Παραλαβή συστήματος VBI
 • 94794/Γ2/18-9-2006
Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI).

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες
 • ΦΕΚ 776/26-2-2021
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 22631/Δ6/26-2-2021. Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων.
 • 195882/Δ4/17-11-2016
Ενημέρωση σχετικά με ερωτήματα που αφορούν σε Εργαστηριακά Κέντρα
 • ΦΕΚ 159/6-9-2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4415 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • Φ1/175673/Δ2/20-10-2016
Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου.
 • ΦΕΚ 193/18-10-2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 111. Τροποποίηση του Π.δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (A΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • ΦΕΚ 125/7-7-2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4403. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Τα Άρθρα 39 έως 43 αφορούν σε θέματα Παιδείας.
 • Φ1/30545/Δ2/22-2-2016
Άδεια εισόδου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/26-5-2015
Νέα Εφαρμογή Απογραφής – Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή.
 • 62602/Δ2/22-4-2015
Δίδονται πληροφορίες. (σχετικά με τη δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων)
 • ΦΕΚ 47/11-5-2015
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325. Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 258/8-12-2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310. Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 2302/16-9-2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050. Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.
 • 132524/Δ1/25-10-2012
Αναγκαία και υποχρεωτική η καταχώριση και επικαιροποίηση στοιχείων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Μαθητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Survey).
 • 100553/Γ2/4-9-2012
Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
 • 23613/Γ2/6-3-2012
Επιστροφή πρωτότυπου απολυτηρίου τίτλου Γενικού Λυκείου-Εγγραφή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. στα ΕΠΑ.Λ. με επικυρωμένο τίτλο απόλυσης.
 • 8974/Γ7/26-1-2012
Πραγματοποίηση εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ).
 • 116379/Γ2/11-10-2011
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση διδακτικών ωρών.
 • 116225/Γ2/11-10-2011
Υπενθύμιση αρμοδιοτήτων στελεχών Εκπαίδευσης.
 • 74896/30-12-2010
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 59 ΘΕΜΑ: Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος “Καλλικράτης”
 • Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010
Αιρετοί εκπρόσωποι Ο.Τ.Α.
 • ΦΕΚ 112/13-7-2010
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861. Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 87/7-6-2010
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 • ΦΕΚ 784/4-6-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/37345/0004. Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
 • ΦΕΚ 49/24-3-2010
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3838 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις.
 • ΦΕΚ 159/1-8-2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3687. Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.
 • 22143/Γ2/21-2-2008
Αναπλήρωση διδακτικών ωρών.
 • 2008
ΟΣΚ ΑΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
 • 2368/Γ2/9-1-2007
Ασφάλεια των μαθητών (οι θύρες εισόδου εξόδου να παραμένουν κλειστές).
 • 105953/Δ2/12-10-2006
Διάθεση εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • ΔΟΑ/Φ.13/70/οικ 16570/20-7-2006
Ζητήματα «Προσοντολογίου».
Α)Τροποποίηση του άρθρου 28 (γνώση ξένης γλώσσας) του Π.Δ. 50/2001
Β) Απόδειξη γνώσης Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ.
 • ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./14552/28-6-2006
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
Ώρες εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες.
 • ΦΕΚ 114/8-6-2006
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3463. Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 • ΔΟΑ/Φ.13/39 /οικ. 8388/18-4-2006
Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.
 • ΦΕΚ 75/7-4-2006
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34054. Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ).
 • ΦΕΚ 212/23-8-2005
NOMOΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3386. Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.
 • ΦΕΚ 152/28-6-2002
NOMOΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3027. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 41/27-2-2006
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3443. Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1720/8-12-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. A/25081. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.
 • ΦΕΚ 423/2-3-2004
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055. Πρόγραμμα "Πολιτισμός για Όλους – Κάρτα Πολιτισμού". Κωδικοποίηση στοιχείων εφαρμογής στο σύνολο της Επικράτειας.
 • Γ7/142784/16-12-2003
Τεχνική στήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των σχολείων.
 • 1392/Γ4/17-12-1998
Κλειστά Γυμναστήρια - αίθουσες Γυμναστικής - Αίθουσες πολλαπλής χρήσης.
 •  
Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Ελλάδος
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986.

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 (παλιός τύπος).

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.

Αίτηση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. (με επιφύλαξη)

Τρόπος υπολογισμού προϋπηρεσίας ωρομισθίου. (με επιφύλαξη)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Οδηγίες για την ορθή επικύρωση ψηφιακά υπογεγραμμένων ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εθνικό Τυπογραφείο

Δι@ύγεια διαφάνεια στο κράτος

Ευρωπαϊκό Τυπογραφείο

Docman.gr. Βιβλιοθήκη Νομοθεσίας Δημοσίων Δαπανών

Νομοθεσία Εκπαίδευσης από την Εκπαιδευτική Κλίμακα

Αθανάσιος Κουτσονικόλας