ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η ΜΑΓΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

<Εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ, Αθήνα 2001>

ISBN 960-536-092-6   

Πρόκειται για μια εκτενέστατη μελέτη που αποτελεί το δεύτερο τόμο ενός δίτομου έργου (α΄ τόμος: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ). 

Η μελέτη αυτή, που εγκρίθηκε ως διδακτορική διατριβή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στηρίχθηκε σε μεγάλο εύρος πηγών, πολλές από τις οποίες πρώτη φορά παρουσιάζονται, και επιπλέον στη συνδρομή της ανθρωπολογικής, κοινωνικής ιστορίας σε συνδυασμό με τη φιλοσοφική, οικονομική, θρησκευτική, πολιτική ιστορία και τη συμβολή επιστημών όπως η αρχαιολογία, η επιγραφική, η νομισματική, η ιατρική, η θρησκειολογία, κ.ά. Από την έρευνά μου διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει άλλη παρόμοια μελέτη και γι’ αυτό το λόγο προσπάθησα να διευρύνω όσο μπορούσα περισσότερο το έργο μου. Έτσι χρησιμοποίησα πηγές αγιολογικές, θεολογικές, παπύρους και επιγραφές, ιστορικές, φιλολογικές, έγγραφα πρακτικής σημασίας (νομοθετικά, ιατρικά, θετικών επιστημών, αστρονομίας, βοτανικής, γεωπονίας, ορυκτολογίας) κ.λπ.  

Η διατριβή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και επιχειρείται μια παρουσία ση του φαινομένου της μαγείας στη βυζαντινή κοινωνία κατά τους 4ο-7ο μ.Χ. αιώνες από κάθε δυνατή οπτική γωνία: κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική, πολιτική, πολιτισμική, φιλοσοφική, τεχνική, επιστημονική, ιατρική. Παράλληλα επιχειρείται μια σύγκριση του φαινομένου αυτού, όπως εξελίσσεται στη βυζαντινή κοινωνία, με σχετικά φαινόμενα της αρχαίας Ανατολής, της αρχαίας Ελλάδας, της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής και των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Τα κίνητρα για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ήταν το έντονο ενδιαφέρον που παρατηρείται στη σύγχρονη εποχή για θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, το γεγονός ότι το μεταφυσικό περιεχόμενο της μαγείας ενδιέφερε διαχρονικά την ανθρωπότητα, φαινόμενο που παρατηρείται έως τις ημέρες μας, και, τέλος, η έλλειψη ενός παρόμοιου έργου. 

 Το εν λόγω έργο συμπληρώνεται με Ερμηνευτικό Γλωσσάριο, Πίνακα Ονομάτων και Όρων, Περίληψη στα Αγγλικά και σχετική εικονογράφηση από διάφορες αρχαιολογικές πηγές.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΥΠΑΡΞΗ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ INTERNET, κ.λπ.

     HOME PAGE