ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

·        Οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες – τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα

·        Η παιδαγωγική αναπροσαρμογή της διδακτικής

·        Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

·        Προσδιορισμός των μαθησιακών πεδίων – Διδακτικές και Παιδαγωγικές Απολή­ξεις

Β. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

·        Δημιουργία και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου (τι είναι το εκπαιδευτικό σενάριο)

·         Διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι – Λειτουργικό πλαίσιο και παράμετροι του όλου εγχειρήματος

·        Το παράδειγμα της ιστορίας

·        Το παράδειγμα της γλώσσας

·        Η σημασία του διαλόγου των μαθητών – η αξία της συνεργατικής μάθησης

·        Συμπεράσματα

·        Το διδακτικό υλικό του παρόντος βιβλίου και οι στόχοι του

·        Το Διαδίκτυο ως Υπερκείμενο ή Υπερμέσο – Η συμβολή και η σημασία των οπτικο-ακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων στη διδακτική – Το σύγχρονο μοντέλο μαθησιακής διαδικασίας

·        Ομαλή και φυσιολογική προσαρμογή στις Νέες Τεχνολογίες 

·        Διδακτικός και παιδαγωγικός καταμερισμός της ύλης – άξονες και στόχοι αξιοποίησής της

  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΟΙΚΙΛΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

bullet

"ΟΜΗΡΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ: H ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΚΥΙΑΣ (ραψωδία λ΄) ΣΤΟ  ΙΝΤΕRNET" (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γυμνασίου / Πληροφορική)

bullet

"Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ" (Ιστορία Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου / Ιστορία Β΄Ενιαίου Λυκείου / Πληροφορική / με τη συμβολή της Αγγλικής Γλώσσας)

bullet

"Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου / Ιστορία Γ΄ Ενιαίου Λυκείου (Γενική Παιδεία) / Μουσική / Πληροφορική)

bullet

"Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ" [Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Α΄ / Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου / Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Eπιλογή) / Μουσική / Πληροφορική]

bullet

"Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" [Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Α΄/ Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου / Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Eπιλογή) / Μουσική / Πληροφορική]   

bullet

"ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΙΑΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ (Πρωτοελλαδικός, Πρωτομι­νωικός, Πρωτοκυκλαδικός)" [Ιστορία Α΄ Γυμνασίου / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου / Ιστο­ρία Α΄ Ενιαίου Λυκείου / Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Eπιλογή) / Μουσική / Πληροφορική]

bullet

"Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ" [Ιστορία Α΄ Γυμνασίου / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου / Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Eπιλογή) / Μουσική / Πληροφορική]

bullet

"ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (7ος - 6ος π.Χ. αι.) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ" [Ιστορία Α΄ Γυμνασίου / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου / Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Eπιλογή) / Μουσική / Πληροφορική]  

bullet

"ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ" [Ιστορία Α΄ / Β΄ Γυμνασίου / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου /  Ιστορία Α΄ / Β΄ Ενιαίου Λυκείου / με τη διαθεματική συμβολή της Αγγλικής Γλώσσας / Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Eπιλογή) / Μουσική / Πληροφορική]

bullet

"Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ" [Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Ενιαίου Λυκείου / Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Eπιλογή) / Μουσική / Πληροφορική] 

bullet

"ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" [Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Ενιαίου Λυκείου / Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Γενική Παιδεία) / Πληροφορική]

bullet

"Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ. Ανάγνωση, Περιγραφή και Ανάλυση Ιστορικής Πηγής" (Συνδυασμός Κεφαλαίων από τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Ενιαίου Λυκείου / Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου / Ιστορία Γ΄ Ενιαίου Λυκείου (Γενική Παιδεία) / Μουσική / Πληροφορική)

bullet

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. Ανάγνωση, Περιγραφή και Ανάλυση Εικαστικής-Ιστορικής Πηγής" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου / Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου / Ιστορία Γ΄ Ενιαίου Λυκείου (Γενική Παιδεία) / Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Ενιαίου Λυκείου / με τη συνεργασία Καθηγητών Αγγλικής & Γαλλικής Γλώσσας / Μουσικής / Πληροφορικής)

bullet

"ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ" (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Α΄ / Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α' Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου / Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Eπιλογή), με προο­πτικές Ευρείας Διαθεματικής Εργασίας και το ΙΝΤΕRΝΕΤ: "Μινωιτών και Μυκηναίων γεύσεις": ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ / ΤΕΧΝΗ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ / ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ….)

bullet

"ΒΟΥΛΗ: ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ" (Ιστορία Β' Γυμνα­σίου / Πολιτική & Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου / Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Ενιαίου Λυκείου / Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Γενική Παιδεία) / Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β΄ Ενιαίου Λυκείου (Eπιλογή) / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γ΄ Ενιαίου Λυκείου (Θεωρητική Κατεύ­θυνση) ► Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας: ΙΣΤΟΡΙΑ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΛΥΚΕΙΟΥ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

bullet

"ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ: "ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΩΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ", Παρατήρηση Εικονογραφίας ως Διδακτική Δραστηριότητα στην Ιστορία" (Ιστορία Β' Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ / B΄ Ενιαίου Λυκείου ► Προοπτική Διαθεματικής Ερ­γασίας: ΙΣΤΟΡΙΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)   

bullet

"ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ" (Ιστορία Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ / B΄ Ενιαίου Λυκείου: Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας: ΙΣΤΟΡΙΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

bullet

"Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ" (Ιστορία Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ / B΄ Ενιαίου Λυκείου ► Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας: ΙΣΤΟΡΙΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

bullet

"Ο ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ -ΓΑΛΛΙΑ: Eugène Delacroix (1798-1863)" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου / Ιστορία Γ΄ Ενιαίου Λυκείου (Γενική Παιδεία) ► Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας: ΙΣΤΟΡΙΑ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

bullet

"ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΟΗ - KYOGEN ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟ­ΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ COMEDIA DELL' ARTE" (Διαθεματική Εργασία με ευρεία χρήση του INTERNET για Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γ΄ Γυμνασίου / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β΄ Ενιαίου Λυκείου: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΘΕΑΤΡΟ /  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

bullet

"ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ. ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΦΗΣ, ΕΛΥΤΗΣ" (Συνδυασμός κεφαλαίων από τη Νεοελληνική Γλώσσα των τάξεων του Ενιαίου Λυκείου με τη Νεοελληνική Ποίηση (Γυμνασίου & Λυκείου) Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΏΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧ­ΝΟΛΟΓΙΩΝ

"Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" Πρωτότυπο Μάθημα με βάση την Ιστορία και συνδυασμό Διαθεματικών Υπολογιστικών και Δια-Δικτυακών Δραστηριοτήτων

bulletΓενικό Πλαίσιο: η εξελικτική πορεία της δημιουργίας του εκπαιδευτικού, διδακτικού και παιδαγωγικού σκεπτικού

·        Θέμα του πρωτότυπου μαθήματος 

·        Εισαγωγή: Θεωρητική τεκμηρίωση 

bulletΗ παρουσίαση (Αλέξανδρος και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού)

 

bulletΗ πορεία της μαθησιακής διαδικασίας (περιγραφή διδακτικού σεναρίου)
  ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

  ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ·        "THE ANCIENT GREEK THEATER IN COMPARISON WITH NOH  - KYOGEN THEATRE AND A PERSPECTIVE OF EXTENSION IN COMEDIA DELL' ARTE" (Multi-thematic philological work with a wide use of New Technologies)

·        "HOMER’S, ODYSSEY: TEACHING NEKYΙA (Rhapsody XI) WITH INTERNET" (A way of teaching philological and historical subjects with the use of New Technologies)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ