ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

(Books OF SCIENTIFIC Research IN DidacticS, REDAGOGY, Information and Communication Technologies)

 

Α. Δ. Βακαλούδη, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εκδ. K. & M. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Θεσσαλονίκη 2020

A. D. Vakaloudi,  INNOVATIVE METHODOLOGIES OF TEACHING AND LEARNING HISTORY IN MODERN SCHOOL

Ed. Κ. & Μ.  Stamouli, Thessaloniki 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ABSTRACT

horizontal rule

Α. Δ. Βακαλούδη, Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκδ. K. & M. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Θεσσαλονίκη 2016

A. D. Vakaloudi, THE TEACHING OF HISTORY WITH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Ed. Κ. & Μ.  Ant. Stamouli, Thessaloniki 2016

ΠερΙληψη, Abstract, ΠεριεχΟμενα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ:

1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Α.Π.Θ.

2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Ε.Κ.Π.Α.

3) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

horizontal rule

Α. Δ. Βακαλούδη, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εκδ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη 2012

A. D. Vakaloudi, METHODS OF TEACHING AND EVALUATION IN MODERN SCHOOL

Ed. Ant. Stamouli, Thessaloniki 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το βιβλίο χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ -

- Μάθημα Ε-42: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ»

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ:

1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Α.Π.Θ.

2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

horizontal rule

     

 Α. Δ. Βακαλούδη, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

  Εισαγωγή στη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

ΦιλολογικΑ ΔιαθεματικΑ ΜαθΗματα με τη διδακτικΗ και παιδαγωγικΗ αξιοποΙηση των ΥπολογιστικΩν και Δια/δικτυακΩν μΕσων

Εκδ. ΠΑΤΑΚΗΣ, Αθήνα 2003

A. D. Vakaloudi, TEACHING AND LEARNING WITH NEW TECHNOLOGIES: THEORY AND PRACTICE

Ed. Patakis, Athens 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το βιβλίο χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο σε τέσσερις (4) Πανεπιστημιακές Σχολές:

i) Χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΣΧΟΛΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ: Φιλολογίας, από το ακαδ. έτος 2008 κ.εξ., στο Μάθημα: «13Κ30. Πληροφορική: Εφαρμογές λογισμικού στην διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων»

ii) Συμπεριλαμβάνεται στη διδασκόμενη Βιβλιογραφία στο ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ: Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Μάθημα: «Διδακτική της πληροφορικής»

iii) Συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Μάθημα 504: «Διδακτική Νέων Τεχνολογιών»

iv) Συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Μάθημα Ν1-2060: «Πληροφορική στην Προσχολική Αγωγή» 

Συμπεριλαμβάνεται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Γ΄ ΚΠΣ

 

Αναφορές στο Διαδίκτυο  Βιβλιοαναφορές στον Τύπο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε 

                      HOME PAGE