ΒΙΒΛΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Didactic, Educational, Information and Communication Technologies Research Books

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκδ. K. & M. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Θεσσαλονίκη 2016

TEACHING HISTORY WITH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Ed. Κ. & Μ.  Ant. Stamouli, Thessaloniki 2016

ΠερΙληψη, Abstract, ΠεριεχΟμενα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

horizontal rule

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εκδ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη 2012

METHODS OF TEACHING AND EVALUATION IN MODERN SCHOOL

Ed. Ant. Stamouli, Thessaloniki 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το βιβλίο χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ -

- Μάθημα Ε-42: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ»

horizontal rule

     

 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

  Εισαγωγή στη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

ΦιλολογικΑ ΔιαθεματικΑ ΜαθΗματα με τη διδακτικΗ και παιδαγωγικΗ αξιοποΙηση των ΥπολογιστικΩν και Δια/δικτυακΩν μΕσων

Εκδ. ΠΑΤΑΚΗΣ, Αθήνα 2003

TEACHING AND LEARNING WITH NEW TECHNOLOGIES: THEORY AND PRACTICE

Ed. Patakis, Athens 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το βιβλίο χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο σε τέσσερις (4) Πανεπιστημιακές Σχολές:

i) Χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΣΧΟΛΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ: Φιλολογίας, από το ακαδ. έτος 2008 κ.εξ., στο Μάθημα: «13Κ30. Πληροφορική: Εφαρμογές λογισμικού στην διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων»

ii) Συμπεριλαμβάνεται στη διδασκόμενη Βιβλιογραφία στο ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ: Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Μάθημα: «Διδακτική της πληροφορικής»

iii) Συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Μάθημα 504: «Διδακτική Νέων Τεχνολογιών»

iv) Συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Μάθημα Ν1-2060: «Πληροφορική στην Προσχολική Αγωγή» 

Συμπεριλαμβάνεται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Γ΄ ΚΠΣ

 

Αναφορές στο Διαδίκτυο  Βιβλιοαναφορές στον Τύπο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε 

                      Home Page