ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  

Educational Books

horizontal rule

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

(TEACHING HISTORY WITH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)

Εκδ. Κ. & Μ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Θεσσαλονίκη 2016

ΠερΙληψη, Abstract, ΠεριεχΟμενα

http://www.slideshare.net/ssuser7709a4/ss-57673818

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

horizontal rule

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

(METHODS OF TEACHING AND EVALUATION IN MODERN SCHOOL)

Εκδ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΑΠΘ: Μάθημα Ε-42: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

horizontal rule

     

 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ και ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ

με τις ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

ΘΕΩΡΙΑ και ΠΡΑΞΗ

  Εισαγωγή στη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

ΦιλολογικΑ ΔιαθεματικΑ ΜαθΗματα με τη διδακτικΗ και παιδαγωγικΗ αξιοποΙηση των ΥπολογιστικΩν και Δια/δικτυακΩν μΕσων

 

(TEACHING AND LEARNING WITH NEW TECHNOLOGIES)

Εκδ. ΠΑΤΑΚΗΣ, Αθήνα 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

i) Χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΣΧΟΛΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ: Φιλολογίας, από το ακαδ. έτος 2008 κ.εξ., στο Μάθημα: «13Κ30. Πληροφορική: Εφαρμογές λογισμικού στην διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων». http://www0.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1283%3Afil-oris&catid=178%3A2011-03-24-16-09-53&Itemid=432&lang=el

ii) Συμπεριλαμβάνεται στη διδασκόμενη Βιβλιογραφία στο ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ: Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Μάθημα: «Διδακτική της πληροφορικής»:  http://www.cs.teikal.gr/attachments/article/69/odigos_spoudon_2012.pdf

iii) Συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Μάθημα 504: Διδακτική Νέων Τεχνολογιών: https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2694/2010  

 

iv) Συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Μάθημα Ν1-2060: Πληροφορική στην Προσχολική Αγωγή:  https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1639/2010

 

Αναφορές στο Διαδίκτυο  Βιβλιοαναφορές στον Τύπο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε 

horizontal rule

         Door_in.gif - (4K)

             Home Page