ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(TEACHER TRAINING IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)

   Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

http://b-epipedo2.cti.gr

http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/yliko.html

http://salnk.eduportal.gr/p2_tpe/

http://users.sch.gr/misailidis/test_b.htm 

http://users.sch.gr/misailidis/epimorfosi_PAKE.htm 

http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/edu_scenarios.htm

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε.: Δείτε σχετικές ιστοσελίδες για προετοιμασία για τις εξετάσεις

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://b-epipedo2.cti.gr/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/yliko.html 

http://www.de.sch.gr/epimorfosi/info.htm

ΕΑΙΤΥ:  http://www.cti.gr/epimorfosi/ ( τηλ.: 2610.911500)

http://www.cti.gr/epimorfosi/index2.htm

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης: http://epimorfosi.cti.gr

Π.Ι.: http://www.pi-schools.gr/programs/ktp (τηλ.: 210.6018194, 210.6018305)

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

      http://odysseia.cti.gr

http://odysseis.cti.gr

http://www.sch.gr

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

http://www.de.sch.gr/epimorfosi  

http://www.ypepth.gr

http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/grindex.html

http://www.cti.gr/epimorfosi

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ   HOME PAGE