ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Δείτε εδώ το θεματικό δίκτυο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Το Θεματικό Δίκτυο λειτούργησε αρχικά για μία τριετία 2014-2017 κυρίως με σχολεία – εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ανωτέρω Περιφερειακών Διευθύνσεων και συνεχίζει τη λειτουργία του και φέτος 2017-18  με  σχολεία – εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός του Δικτύου είναι  να αποτελέσει μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής που την χαρακτηρίζουν:

  1. Οι δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων καθηγητών όλο το σχολικό έτος, για μεν τα Γυμνάσια με αξιοποίηση των ωρών Διδασκαλίας στα Μαθήματα Πληροφορικής που αφορούν την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, των διαθέσιμων τριών ωρών για προγράμματα ποικίλου χαρακτήρα ή ομίλους ενδιαφερόντων, ενώ για τα Λύκεια με πραγματοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης δημιουργικών και ερευνητικών εργασιών, διαθεματικών ενδοσχολικών δραστηριοτήτων ή διασχολικών εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ.eTwinning, Erasmus+ κ.ά.).
  2. Η συνεργασία ειδικοτήτων και ιδιαίτερα των καθηγητών Πληροφορικής στην υλοποίηση δράσεων με τους μαθητές/τριες αλλά και η προώθηση και υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
  3. Η ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.
  4. Δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα σχετικές με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τους τρόπους και τις πρακτικές πρόληψης και αποφυγής των κινδύνων κατά την πλοήγηση ή τη χρήση κοινωνικών δικτύων και την πρόληψη και αποφυγή κινδύνων εθισμού.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες του Δικτύου είναι:

 

α) τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,

β) η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) η ασφάλεια στη διαδικτυακή επικοινωνία και τα διαδικτυακά παιχνίδια,

δ) η εξάρτηση από το Διαδίκτυο,

ε) ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός.

Ενδεικτικές δράσεις:

Διδασκαλία θεμάτων Ασφάλειας στο Διαδίκτυο και ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα και την ταυτότητα του ηλεκτρονικού πολίτη (e-citizenship). Η διάσταση αυτή αφορά σε ζητήματα πληροφορικής ηθικής και δεοντολογίας, σε κώδικες διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές, στην ικανότητα του κριτικού αναγνώστη και δημιουργού πολυτροπικού κειμένου, σε ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λ.π. (Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολ. Έτος 2017-18, 164308/Δ2 | 03-10-2017).

Δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις, βιωματικά σεμινάρια εργαστηριακού τύπου σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, Webinars (Διαδικτυακές επιμορφώσεις εξ αποστάσεως με τη χρήση ΤΠΕ) για εκπαιδευτικούς και μαθητές, προώθηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, διαγωνισμοί για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, δημιουργία συνεργασιών με φορείς, σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό: «Tα πολυμέσα… για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Στο πλαίσιο της υλοποίησης του διαγωνισμού, οι μαθητές ατομικά ή σε ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους σενάριο/ ιστορία το οποίο στη συνέχεια θα αναπτύξουν σε ψηφιακή εφαρμογή. Η υποστήριξη της δράσης θα υλοποιηθεί στο δικτυακό τόπο http://festman.schoolab.gr/ (για παράδειγμα http://festman.schoolab.gr/festival/14).

Ενδεικτικοί φορείς συνεργασίας:

Σχολεία – Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Διαπεριφερειακό Δίκτυο. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Saferinternet, Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, Safeline, Σύνδεση με Σύνεση, eSsafety label, ITE, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Κοινωνικό Σχολείο, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning, European School Radio.

Περιβάλλον προγραμματισμού Pencil Code

Το περιβάλλον προγραμματισμού Pencil Code είναι διαθέσιμο online στην διεύθυνση http://pencilcode.net.

Είναι διαδικτυακό περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσα από κάποιο φυλλομετρητή.