| Σπουδές

2010: Αναγορεύτηκε διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ομόφωνα άριστα).

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: “Αξιολόγηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του δημοτικού σχολείου”

2005: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδαγωγική  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.Την ακαδημαϊκή χρονιά 2002-’03 πήρε υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ως πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Βαθμός:  Άριστα, 9,68.

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: “Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία. Απόψεις και πρακτικές των δασκάλων της Δυτικής Μακεδονίας”

1991: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βαθμός: Λίαν Καλώς: 8,05.

1987: Απολυτήριο από το Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού. Βαθμός: Άριστα, 18 και 9/11.