Έγγραφα

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 29 Φεβρουάριος 2012 15:19) Κυριακή, 05 Φεβρουάριος 2012 16:07

- Φύλλο ελέγχου μαθητή/τριας (25/06/2010)

- Υπηρεσιακό σημείωμα παραλαβής δικαιολογητικών μετεγγραφής (25/06/2010)

- Υπηρεσιακό σημείωμα αποδοχής φοίτησης (25/06/2010)

- Υπεύθυνη δήλωση προτίμησης δεύτερης ξένης Γλώσσας για το Γυμνάσιο (25/06/2010)

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 (25/06/2010)

- Πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης σχολείου (25/06/2010)

- Πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης (25/06/2010)

- Πίνακας επιχειρήσεων (25/06/2010)

- Κατάσταση αμοιβής καθαρίστριας (25/06/2010)

- Διαβιβαστικό και κατάσταση μαθητών για το Γυμνάσιο (25/06/2010)

- Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου (25/06/2010)

- Βεβαίωση φοίτησης μαθητή (25/06/2010)

- Βεβαίωση υπερωριών Ολιγοθεσίων Σχολείων (25/06/2010)

- Βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου (25/06/2010)

- Αποδεικτικό μετεγγραφής (25/06/2010)

- Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας (25/06/2010)

- Ανακοίνωση για πρόσληψη καθαρίστριας (25/06/2010)

- alfavita.gr: Εντυπο άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου (25/06/2010

 

Έντυπα λήξης σχολικού έτους

έντυπο δήλωσης Β΄ Ξένης Γλώσσας για την Α΄ Γυμνασίου

έντυπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών

αίτηση γονέα για εγγραφή μαθητή στην Α΄ Δημοτικού χωρίς βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου

ατομικό δελτίο υγείας δημοτικού σχολείου

ατομικό δελτίο υγείας νηπιαγωγείου

πίνακας κίνησης και προόδου μαθητών

πίνακας εγγραφέντων δημοτικού σχολείου

πίνακας εγγραφέντων νηπιαγωγείου

κατάσταση θερινής διαμονής

πίνακας φοίτησης 1 δημοτικών σχολείων

πίνακας φοίτησης 2 νηπιαγωγείων

πίνακας φοίτησης 3 δημοτικών σχολείων

πίνακας φοίτησης 4 νηπιαγωγείων

πίνακας ενισχυτικής

πίνακες προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου

πίνακες προγραμματισμού ολοήμερων

πίνακες προγραμματισμού ολοήμερων (ενιαίου αναμορφωμένου εκπ/κού προγράμματος)

πίνακας προγραμματισμού Β΄Ξένης Γλώσσας ( Ε΄τάξη )

πίνακας προγραμματισμού Β΄Ξένης Γλώσσας ( ΣΤ΄τάξη )

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 εδώ

Διαβιβαστικό εδώ

Έντυπο αίτησης εδώ

Αίτηση γονέα για εγγραφή στο νηπιαγωγείο εδώ

Αίτηση γονέα για εγγραφή στο ολοήμερο τμήμα του νηπιαγωγείου εδώ

Αίτηση γονέα για εγγραφή στην Α΄τάξη του δημοτικού σχολείου εδώ

Ατομικό Δελτίο Υγείας Νηπιαγωγείου εδώ

Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού Σχολείου εδώ

Βεβαίωση φοίτησης εδώ

Πίνακας Θεαμάτων εδώ

Βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εδώ