Διαδραστικός πίνακας Clasus

 

Τα αρχεία δεξιά είναι αρχεία Amigo και για ν' ανοίξουν πρέπει να έχετε εγκατεστημένο, στον H/Y, το πρόγραμμα Amigo.

Το πρόγραμμα δίνεται μαζί με τον διαδραστικό πίνακα Clasus αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ, να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας και να τρέξετε τα αρχεία.

 

Οδηγίες για το λογισμικό

 

Ασκήσεις

 

Πίνακας SmartBoard

Οδηγίες για το λογισμικό

 

Ασκήσεις

 

Πίνακας eBeam

Οδηγίες για το λογισμικό

 

Ασκήσεις

 

Πίνακας TeamBoard

Οδηγίες για το λογισμικό

 

Ασκήσεις

 

Πίνακας ClassBoard

Οδηγίες για το λογισμικό

 

Ασκήσεις

 

Πίνακας LMABoard

Οδηγίες για το λογισμικό (της εταιρείας)

 

Μαθήματα

 

Βήμα-Βήμα