καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μου!

    Ο δικτυακός τόπος φτιάχτηκε για να παρουσιάσει κάποιες δικές μου εργασίες, δραστηριότητες, σχέδια εργασίας κ.ά. σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.
    Οι εφαρμoγές είναι δωpεάν, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σ
την τάξη σας και να μας ενημερώσετε για τυχόν βελτιώσεις, παραλείψεις κ. λπ.
    Αρκετά
animation, εικόνες, σκίτσα, ιδέες έχουν παρθεί από άλλες ιστοσελίδες συναδέλφων αλλά παντού υπάρχει το σχετικό link ή το όνομα του δημιουργού.
    Στη σελίδα θα βρείτε εκπαιδευτικά παιχνίδια, λογισμικά, προσομοιώσεις, σχέδια εργασίας για διαδραστικό πίνακα, εργασίες μαθητών και χρήσιμες σελίδες για δασκάλους.

    Επίσης
προτείνονται προγράμματα και λογισμικά που είναι δοκιμασμένα από εμένα και διαλέγονται γιατί είναι εύχρηστα, λειτουργικά, χωpίς ιδιαίτερα προβλήματα και δωρεaν.
 

Μάιος 2011

 

Νέαξιόλογες Ιστοσελίδεςρογράμματα