Ενδιαφέροντα

● "Το πλανητικό μας σύστημα"

"ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ" είναι μια multimedia εφαρμογή  με εικόνες, ήχους, μουσική, αφηγήσεις, κείμενα, βίντεο και φτιάχτηκε απ’ τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης με σκοπό την απόκτηση γνώσεων σχετικά με το πλανητικό μας σύστημα, αλλά και την εκπαίδευσή τους στη χρήση του Η.Υ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 5 μήνες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: Power Point, MS Word, Internet Explorer,
Corel DRAW, SYSTRAN, MUSIKMATCH jukebox
Κατεβάστε το από
εδώ αν έχετε office 2007 και εδώ αν έχετε παλαιότερο. (Να κάνετε αποσυμπίεση στο φάκελο)
Animation από  heathersanimations                                         

● "Μαθαίνω τα Γράμματα"

Με όλα τα παιδιά του σχολείου φτιάξαμε, "παίζοντας" στον υπολογιστή, μια εφαρμογή όπου παρουσιάζονται τα γράμματα με ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης.
Είναι μια πολυμεσική εφαρμογή με εικόνες, animation, ήχους, κείμενα, παιχνίδια κ.ά.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές της Α' Δημοτικού και του νηπιαγωγείου.
Tα γράμματα ακολουθούν τη σειρά των γραμμάτων του καινούριου βιβλίου της Γλώσσας
της Α΄ δημοτκού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: Power Point, MS Word, MS Paint

Κατεβάστε το από
εδώ αν έχετε office 2007 και εδώ αν έχετε παλαιότερο.  (Να κάνετε αποσυμπίεση στο φάκελο)
           

● "Νομοί Ελλάδας"
Μ
ια εφαρμογή
με εικόνες, ήχους, μουσική, κείμενα και ασκήσεις για να μάθουν οι μαθητές τους νομούς και τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: Power Point, MS Word, MS Paint
Animation από heathersanimations
Δε λειτουργεί σωστά σε office 2007         Κατεβάστε το από
εδώ