1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning

Διεξαγωγή του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», το οποίο οργανώνει η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning και το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα 14, 15, 16 Νοεμβρίου 2014. Το συνέδριο είναι υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Δικτυακός τόπος συνεδρίου: http://conf2014.etwinning.gr