<Εἰ θεολόγος εἶ ἀληθῶς προσεύξῃ, εἰ ἀληθῶς προσεύξῃ, θεολόγος εἶ>
 

 

<Οἱ μέγιστοι φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος>

 

Τό ἀλφαβητάρι τῆς ἀρετῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

ρχιζε πάντα ἀπ' τό Θεό καί πάντα τελείωνε μαζί Του
Βίου τό κέρδος εἷν' αὐτό: τή μέρα σου καλά νά τελειώνεις
Γνώριζε ὅλα τά καλά ἔ ργα τῶν δικαίων
Δεινόν τό νά πεινάει κανείς, μά φοβερότερος ὁ πλοῦτος ὁ παράνομος
Εὐεργετεῖς; Μάθε λοιπόν πὠς τό Θεό μιμεῖσαι.
Ζήτα ἀπ' τό Θεό νά σοῦ εἶναι σπλαχνικός, σάν ὅμως εὔσπλαχνος εἶσαι καί ἐσύ
σάρκα ἡ ἀ νθρώπινη νά συγκρατεῖται πρέπει καί νά δαμάζεται γερά
Θυμό χαλίνωνε, μή πέσεις ἔξω ἀπό τη λογική
σια ψηλά τό βλέμμα σου, στή γλῶσσα νά 'χεις μέτρο
Κλειδί στ' αύτιά νά βρίσκεται, τό γέλιο σου νά 'ναι σεμνό
Λυχνάρι νά πορεύεται ἡ λογική μπροστά ἀπό κάθε σου ἔργο
Μή σου γλυστράει κάτω ἀπ' ὅ τι φαίνεται, ἐ κεὶνο πού ὑπάρχει
Νά ἐ ρευνᾶς τά πάντα μέ τό νοῦ, ὅ μως νά πράττεις ὅσα ἐπιτρέπονται
Ξένος πώς εἶσαι, μάθε το καλά. Γι' αύτό τίμα τούς ξένους
ταν στή γαλήνη ταξιδεύεις, τότε νά θυμᾶσαι τή φουρτούνα
Πάντα νά δέχεσαι εὐχάριστα, ὅ σα ἀπό τό Θεό προέρχονται
Ραβδί νά σέ χτυπᾶ τοῦ δίκαιου καλύτερα, παρά ὁ κακός νά σέ τιμᾶ
Στίς θῦρες τῶν σοφῶν νἀ πηγαινοέρχεσαι, μακρυά ἀπ' τίς θῦρες τῶν πλουσίων
Τό μικρό, μικρό δέν εἶναι ὅταν σέ κάτι μέγα ὁδηγεῖ
βριν χαλίνωνε, μακρυά ἀπ' τήν ἔπαρση μέγας σοφός νά γίνεις
Φυλάξου σύ ἀπ' τό πέσιμο, σάν ὅμως ἄλλος πέσει, μή γελᾶς
Χάρισμα τό νά σέ φθονοῦν, αἶσχος καί μέγα, νά φθονεῖς ἐσύ
Ψυχή πού στό Θεό προσφέρεται, εἶναι ἡ καλύτερη θυσία
, ποιός θά τά φυλάξει ὅλα αύτά; Αύτός καί θά σωθεῖ!

 

Οἱ Πατέρες τοῦ χθές μιλοῦν γιά τό σήμερα
μέ τήν γλῶσσα τοῦ πάντοτε...

 

<Ἴωάννης ὁ Χρυσόστομος>

 

" Πλήν, μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος " (Ψα 38, 12)

 

" Φέρε οὖν ἀγαπητέ, Δαυϊδικῆς κιθάρας τό ψαλμικόν ἀνακρούσωμεν μέλος, καί κατά τοῦ Δαυίδ τήν ἀνθρωπίνην εὐτέλειαν στηλιτεύσαντες, εἴπωμεν: Πλήν, μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν. Ταράσσεται, καί τό τέλος ἀπόλλυται, ταράσσεται, καί πρίν καταστῆναι καταποθεῖται ὡς πῦρ ἀνακαίεται... ὡς κόνις ἐδαφίζεται... ὡς χόρτος ξηραίνεται... ταράσσεται καί ἀπό τῆς ταραχῆς οὐδέν λαμβάνων ἀπέρχεται. ... Αὐτοῦ αἱ ταραχαί, καί ἄλλων αἱ τρυφαί... Ἄνθρωπος, τό τῆς ζωῆς πρόσκαιρον δάνεισμα... τό ακόρεστον εἰς ἀπληστίαν, τό εὐφυές εἰς ἀπιστίαν... ὁ πηλός ὁ αὐθάδης, ἡ τέφρα ἡ στασιώδης, ἡ κόνις ἡ μεγαλόφρων... πόση τῆς ἡμετέρας εὐτελείας ἡ τραγωδία! "

 

--Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος--

PG 55, 559-560

 
Δεῖτε προτάσεις διδακαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στο Γυμνάσιο καὶ στο Λύκειο

Δεῖτε ἐδῶ τά Ν?α Προγρ?μματα Θρησκευτικών.

Δεῖτε τὶς ἀγαπημένες μου φωτογραφίες: Χρωμο-γραφήματα τῆς φύσης

Eδῶ

 

Για διάφορες ἐνδιαφέρουσες τοποθεσίες τοῦ διαδικτύου θεολογικοῦ περιεχομένου δεῖτε:

Συνδέσεις

 

 

Ἀπάνθισμα
Πατερικῆς Σοφίας

<Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με...>

Λόγοι-Βίωμα
Συγχρόνων Γερόντων

 

 

Ἁγία Γραφὴ στο Διαδίκτυο:

 


 

"Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῆ" (Ψα 23,1)  

 

 

My Ph.D. work

Δεῖτε τὴν διδακτορικὴ μου διατριβὴ μὲ θέμα:

«The concept of Sinlessness and Sinfulness in the First Letter of John:with reference to the Paradox encountered in 1: 6-10 and 3: 6-10»

πού κυκλοφόρησε σὲ βιβλίο ΕΔΩ.

See my Ph.D. work here

 

 

 

 

 

Ἀναζητήσῃ μιᾶς λέξῃς ἢ ἑνὸς χωρίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς

(in English)

<The word of God>

The text of the Holy Bible
online

 


ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14

Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής

Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Τό θρανίο μου στά ἐρτζιανά

Εἴμαστε στόν ἀέρα!!!

Ἐκπομπές τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Μουσικοῦ σχολείου Κομοτηνῆς 2013-2014.

Ὁ ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, Πορφύριος.

Οἱ ἅγιοι ἀνάμεσά μας: ¨Αγιος Πορφύριος (Μαθήτριες Γυμν.)

Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια Α΄ καί Β΄

Ἐνδοσχολική Βία

Ἀθλητική ἐκπομπή

Δεῖτε τήν παρουσίαση τοῦ προγράμματός μας ἐδῶ

Ἐρευνητικές Ἐργασίες-Projects Β΄Λυκείου

"Βουδδισμός: Εἶναι μία θρησκεία μέ φιλοσοφικό ὑπόβαθρο ἤ μιά φιλοσοφία μέ θρησκευτικό χρῶμα" (Σχ. ἔτος 2013-14)

Ἐδῶ

"Ἀπό τήν Πόλη ἔρχομαι... καί θά σᾶς πῶ τί εἶδα" (Σχ. ἔτος 2014-15)

Ἐδῶ

<dk_oditis7@hotmaiil.com> dk_oditis7@hotmail.com & deka7@sch.gr