<Εἰ θεολόγος εἶ ἀληθῶς προσεύξῃ, εἰ ἀληθῶς προσεύξῃ, θεολόγος εἶ>

" Νά ‘μουν ἀγριοπερίστερο μέ τίς πλατιές φτεροῦγες
ἤ χελιδόνα, ἀπ’ τίς μιζέριες τῆς ζωῆς νά γλύτωνα.
Νά ζούσα σέ μιἀν ἐρημιά μέ τά θηρία ἀντάμα
ἀπ’ τούς ἀνθρώπους πιό  πιστά – καί νά ‘σερνα τή ζήση
ἄς εἶναι καί κοντή, μά ἀμέριμνη, ἀβασάνιστη. Μονάχα
τή γνώση νά ‘χα τοῦ Θεοῦ στα οὐράνια πού σέ πάει."

" Ἄγνωστος μένεις μόνο Ἐσύ, πού γέννησες τήν γνώση."

 

Γρηγορίου Θεολόγου, Ποιήματα, PG 37

 

 

" Ἰδού ἔστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω..."

 

 "  Ὅπου κι ἄν κρυφτεῖς ὁ Θεός θά σέ βρεῖ. Ξανά καί ξανά θα χτυπάει τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς σου καί σύ κάποτε, δέν μπορεῖ θά θελήσεις νά Τοῦ ἀνοίξεις. Ἵσως τότε καταλάβεις πόσο ἄργησες, πόσο γρήγορα περνάει ἡ ζωή. Μά πάλι δέν πειράζει, ἡ θεία Χάρη ἀναπληρώνει τά ἐλλείποντα. Καί κεῖ, στή δύση τοῦ βίου, πιό ὤριμος ἀπό ποτέ, καταλαβαίνεις πώς ὁ χρόνος, ὁ τόσο λίγος γιά νά προφτάσει ὁ ἄνθρωπος νά πραγματοποιήσει ὅσα ἄπειρα ὀνειρεύεται ἀπό τά νεανικά του χρόνια, παίρνει κάτι ἀπό τήν ἄνεση τῆς αἰωνιότητας, χωράει πράξεις κι ἐνέργειες κι ἀγάπη πού δἐν χωροῦν μέ τίποτα στό ἀνθρώπινό μας σύμπαν. Εἶναι τότε πού ἀφέθηκες, τότε πού ἔπαψες νά λογαριάζεις καί κόπο καί χρόνο καί ἱστορικά συμβάντα, γιά χάρη τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν σου. Εἶναι τότε πού ἔρχεται ὁ Θεός νά σταματήσει τά ρολόγια καί νά χωρέσει σ’ ἕνα εἰκοσιτετράωρο ἀμέτρητες ζωές ἀνθρώπων, πού ζητοῦν θαλπωρή, στήριγμα κι ἐλπίδα… "

--Στάρετς Σεραφείμ τῆς Βύριτσα--

 

 

 

Οἱ Πατέρες τοῦ χθές μιλοῦν γιά τό σήμερα
μέ τήν γλῶσσα τοῦ πάντοτε...

 

<Ἴωάννης ὁ Χρυσόστομος>

 

" Πλήν, μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος " (Ψα 38, 12)

 

" Φέρε οὖν ἀγαπητέ, Δαυϊδικῆς κιθάρας τό ψαλμικόν ἀνακρούσωμεν μέλος, καί κατά τοῦ Δαυίδ τήν ἀνθρωπίνην εὐτέλειαν στηλιτεύσαντες, εἴπωμεν: Πλήν, μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν. Ταράσσεται, καί τό τέλος ἀπόλλυται, ταράσσεται, καί πρίν καταστῆναι καταποθεῖται ὡς πῦρ ἀνακαίεται... ὡς κόνις ἐδαφίζεται... ὡς χόρτος ξηραίνεται... ταράσσεται καί ἀπό τῆς ταραχῆς οὐδέν λαμβάνων ἀπέρχεται. ... Αὐτοῦ αἱ ταραχαί, καί ἄλλων αἱ τρυφαί... Ἄνθρωπος, τό τῆς ζωῆς πρόσκαιρον δάνεισμα... τό ακόρεστον εἰς ἀπληστίαν, τό εὐφυές εἰς ἀπιστίαν... ὁ πηλός ὁ αὐθάδης, ἡ τέφρα ἡ στασιώδης, ἡ κόνις ἡ μεγαλόφρων... πόση τῆς ἡμετέρας εὐτελείας ἡ τραγωδία! "

 

--Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος--

PG 55, 559-560

 
Δεῖτε προτάσεις διδακαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στο Γυμνάσιο καὶ στο Λύκειο

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Δεῖτε ἐδῶ τά ΝέαΠρογράμματα Θρησκευτικών.

 

Ἀπάνθισμα
Πατερικῆς Σοφίας

<Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με...>

Λόγοι-Βίωμα
Συγχρόνων Γερόντων

 

 

Ἁγία Γραφὴ στο Διαδίκτυο:

 

 

My Ph.D. work

Δεῖτε τὴν διδακτορικὴ μου διατριβὴ μὲ θέμα:

«The concept of Sinlessness and Sinfulness in the First Letter of John:with reference to the Paradox encountered in 1: 6-10 and 3: 6-10»

πού κυκλοφόρησε σὲ βιβλίο ΕΔΩ.

See my Ph.D. work here

 

 

 

 

 

Ἀναζητήσῃ μιᾶς λέξῃς ἢ ἑνὸς χωρίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς

(in English)

<The word of God>

The text of the Holy Bible
online

 


ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14

Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής

Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Τό θρανίο μου στά ἐρτζιανά

Εἴμαστε στόν ἀέρα!!!

Ἐκπομπές τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Μουσικοῦ σχολείου Κομοτηνῆς 2013-2014.

Ὁ ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, Πορφύριος.

Οἱ ἅγιοι ἀνάμεσά μας: ¨Αγιος Πορφύριος (Μαθήτριες Γυμν.)

Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια Α΄ καί Β΄

Ἐνδοσχολική Βία

Ἀθλητική ἐκπομπή

Δεῖτε τήν παρουσίαση τοῦ προγράμματός μας ἐδῶ

Ἐρευνητικές Ἐργασίες-Projects Β΄Λυκείου

"Βουδδισμός: Εἶναι μία θρησκεία μέ φιλοσοφικό ὑπόβαθρο ἤ μιά φιλοσοφία μέ θρησκευτικό χρῶμα" (Σχ. ἔτος 2013-14)

Ἐδῶ

"Ἀπό τήν Πόλη ἔρχομαι... καί θά σᾶς πῶ τί εἶδα" (Σχ. ἔτος 2014-15)

Ἐδῶ

<dk_oditis7@hotmaiil.com> dk_oditis7@hotmail.com & deka7@sch.gr