<Εἰ θεολόγος εἶ ἀληθῶς προσεύξῃ, εἰ ἀληθῶς προσεύξῃ, θεολόγος εἶ>
 

 

Άγιος Παϊσιος

 

Τα Πάθη: «Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνεκές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού».

 

Φιλαυτία. Η μητέρα των Παθών: «Όποιος έχει φιλαυτία, δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος».

 

Υπερηφάνεια: Η ρίζα του κακού. «Ο υπερήφανος είναι χωρισμένος από τον Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι καλός αγωγός, μονωτικό, που δεν αφήνει την Χάρη του Θεού να περάσει, και μας απομονώνει από τον Θεό».

 

Κατάκριση, Η μεγάλη αδικία: «Μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε την δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε «κατ’ όψιν», εξωτερικά, και γι’ αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον».

 

Παιδιά της Φιλαυτίας και της Υπερηφάνειας:Ζήλεια-Θυμός-Λύπη «Όταν ο άνθρωπος φθάσει να χαίρεται για την πρόοδο των άλλων, τότε ο Χριστός θα του δώσει όλη την πρόοδο των άλλων και θα χαίρεται όσο χαίρονται όλοι οι άλλοι, και τότε φυσικά θα είναι πολλή και η πρόοδος του και η χαρά του».

 

Οι Αρετές: «Όποιος έχει την πνευματική ομορφιά που δίνει η αρετή, λάμπει από την θεία Χάρη. Γιατί, όσο αποκτάει ο άνθρωπος αρετές, θεώνεται, και επόμενο  να ακτινοβολεί και να προδίδεται από την θεία Χάρη».

 

Μια είναι η αρετή: Η ταπείνωση «Η ταπείνωση ανοίγει τις πόρτες του Ουρανού και έρχεται στον άνθρωπο η Χάρις του Θεού».

 

Ἀπό το βιβλίο τοῦ ἁγίου Παϊσίου , "Πάθη καί Ἀρετές"

 

 

 

Οἱ Πατέρες τοῦ χθές μιλοῦν γιά τό σήμερα
μέ τήν γλῶσσα τοῦ πάντοτε...

 

<Ἴωάννης ὁ Χρυσόστομος>

 

" Πλήν, μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος " (Ψα 38, 12)

 

" Φέρε οὖν ἀγαπητέ, Δαυϊδικῆς κιθάρας τό ψαλμικόν ἀνακρούσωμεν μέλος, καί κατά τοῦ Δαυίδ τήν ἀνθρωπίνην εὐτέλειαν στηλιτεύσαντες, εἴπωμεν: Πλήν, μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν. Ταράσσεται, καί τό τέλος ἀπόλλυται, ταράσσεται, καί πρίν καταστῆναι καταποθεῖται ὡς πῦρ ἀνακαίεται... ὡς κόνις ἐδαφίζεται... ὡς χόρτος ξηραίνεται... ταράσσεται καί ἀπό τῆς ταραχῆς οὐδέν λαμβάνων ἀπέρχεται. ... Αὐτοῦ αἱ ταραχαί, καί ἄλλων αἱ τρυφαί... Ἄνθρωπος, τό τῆς ζωῆς πρόσκαιρον δάνεισμα... τό ακόρεστον εἰς ἀπληστίαν, τό εὐφυές εἰς ἀπιστίαν... ὁ πηλός ὁ αὐθάδης, ἡ τέφρα ἡ στασιώδης, ἡ κόνις ἡ μεγαλόφρων... πόση τῆς ἡμετέρας εὐτελείας ἡ τραγωδία! "

 

--Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος--

PG 55, 559-560

 

<Καλή χρονιά!>
Δεῖτε προτάσεις διδακαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στο Γυμνάσιο καὶ στο Λύκειο

Δείτε επίσης το blog για τους μαθητές μου:

Κάνε like στα Θρησκευτικά

Δεῖτε τὶς ἀγαπημένες μου φωτογραφίες: Χρωμο-γραφήματα τῆς φύσης

Eδῶ

 

Για διάφορες ἐνδιαφέρουσες τοποθεσίες τοῦ διαδικτύου θεολογικοῦ περιεχομένου δεῖτε:

Συνδέσεις

 

 

Ἀπάνθισμα
Πατερικῆς Σοφίας

<Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με...>

Λόγοι-Βίωμα
Συγχρόνων Γερόντων

 

 

Ἁγία Γραφὴ στο Διαδίκτυο:

 


 

"Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῆ" (Ψα 23,1)  

 

 

My Ph.D. work

Δεῖτε τὴν διδακτορικὴ μου διατριβὴ μὲ θέμα:

«The concept of Sinlessness and Sinfulness in the First Letter of John:with reference to the Paradox encountered in 1: 6-10 and 3: 6-10»

πού κυκλοφόρησε σὲ βιβλίο ΕΔΩ.

See my Ph.D. work here

 

 

 

 

 

Ἀναζητήσῃ μιᾶς λέξῃς ἢ ἑνὸς χωρίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς

(in English)

<The word of God>

The text of the Holy Bible
online

 


ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14

Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής

Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Τό θρανίο μου στά ἐρτζιανά

Εἴμαστε στόν ἀέρα!!!

Ἐκπομπές τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Μουσικοῦ σχολείου Κομοτηνῆς 2013-2014.

Ὁ ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, Πορφύριος.

Οἱ ἅγιοι ἀνάμεσά μας: ¨Αγιος Πορφύριος (Μαθήτριες Γυμν.)

Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια Α΄ καί Β΄

Ἐνδοσχολική Βία

Ἀθλητική ἐκπομπή

Δεῖτε τήν παρουσίαση τοῦ προγράμματός μας ἐδῶ

Ἐρευνητικές Ἐργασίες-Projects Β΄Λυκείου

"Βουδδισμός: Εἶναι μία θρησκεία μέ φιλοσοφικό ὑπόβαθρο ἤ μιά φιλοσοφία μέ θρησκευτικό χρῶμα" (Σχ. ἔτος 2013-14)

Ἐδῶ

"Ἀπό τήν Πόλη ἔρχομαι... καί θά σᾶς πῶ τί εἶδα" (Σχ. ἔτος 2014-15)

Ἐδῶ

<dk_oditis7@hotmaiil.com> dk_oditis7@hotmail.com & deka7@sch.gr