Βιοηθική

Ορισμός

Η Βιοηθική είναι ο επιστημονικός κλάδος που περιλαμβάνει όλους τους ηθικούς προβληματισμούς που απορρέουν από τις επιπτώσεις της χρήσης των βιολογικών επιτευγμάτων στη σωματική υγεία του ανθρώπου και στην οικολογική ισορροπία της φύσης.

Βιολογικά επιτεύγματα

Μερικά απ’τα σύγχρονα βιολογικά επιτεύγματα που εγείρουν ηθικά διλήμματα είναι:

  1. Διαγονιδιακοί οργανισμοί
  2. Μεταλλαγμένα τρόφιμα
  3. Κλωνοποίηση
  4. Δημιουργία οργάνων μεταμόσχευσης

Διαγονιδιακοί οργανισμοί

Οι διαγονιδιακοί οργανισμοί (οι οργανισμοί που περιέχουν γενετικό υλικό DNA από δύο ή περισσότερους οργανισμούς του ίδιου ή διαφορετικού είδους) μπορεί να είναι ζώα ή φυτά ή ακόμα και μικρόβια. Μερικοί τέτοιοι οργανισμοί μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Αγελάδες που παράγουν περισσότερο κρέας
  • Κότες που γεννούν περισσότερα αυγά
  • Πρόβατα που παράγουν περισσότερο γάλα
  • Ντοματιές που παράγουν μεγαλύτερες ντομάτες
  • Ελιές που αντέχουν περισσότερο στα παράσιτα

Το βιολογικό επίτευγμα που όμως δεν έχει γίνει ακόμα η άρση της νομικής του απαγόρευσης  είναι η αναπαραγωγική κλωνοποίηση ανθρώπου.

 

Βιοηθική: περιορισμός ή προστασία;