Ενημέρωση από τον Αιρετό ΑΠΥΠΣΕ Κρήτης (για τις αποσπάσεις)

Θέμα 1ο) Αρνητικό ισοσζύγιο και φέτος στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών

airetos-apyspe-kritis-15_7_10.doc

Comments are closed.