Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την καταμέτρηση των ψήφων στην εκλογική διαδικασία της 3ης του Νοέμβρη

“Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορεί να είναι αντιπρόσωποι των συνδυασμών… Σε καμιά, όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να υποκαθιστούν μέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία ή να συμμετέχουν στη διαδικασία διαλογής και πολύ περισσότερο της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης του συνδυασμού τους ή άλλου συνδυασμού…”
“…Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων που έχουν σταυρούς προτίμησης”
“…Η καταμέτρηση των ψήφων κάθε υποψηφίου γίνεται αποκλειστικά από μέλη της εφορευτικής επιτροπής…”

egkloges-3_11_10.pdf

Comments are closed.