Συνταξιοδοτικά θέματα

α) 13 ερωτήσεις και απαντήσεις
13erotiseis.pdf
β) Εφάπαξ
efapax2008.pdf
γ) Κύρια σύνταξη μέχρι 30/9/08
kyriasyntaxi30.pdf
δ) Κύρια σύνταξη από 1/10/08
kyria-syntaxi.pdf
ε) ΤΕΑΔΥ μέχρι 30/9/08
teady30_9.pdf
στ)ΤΕΑΔΥ από 1/10/08
teady1_10.pdf
ζ) ΜΤΠΥ μέχρι 30/9/08
mtpy30_9.pdf
η) ΜΤΠΥ από 1/10/08
mtpy1-101.pdf

Comments are closed.