Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα πολλών συναδέλφων που μετατέθηκαν σας γνωρίζουμε πως οι μετατιθέμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση μέχρι τις …
deltio-typoy.doc

Comments are closed.