1. Πρόλογος

Το κεφάλαιο σε pdf.
Κατεβάστε το

Το Greenfoot είναι ένα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών (IDE) που έχει ως σκοπό τη διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη γλώσσα Java. Με το Greenfoot μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος μέσα στον οποίο αλληλεπιδρούν μορφές (actors) με τις οποίες μπορούν να προγραμματιστούν παιχνίδια, προσομοιώσεις και άλλα προγράμματα με γραφικά. Οι σημειώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξοικείωση μαθητών Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης με το περιβάλλον προγραμματισμού Greenfoot.

Ένας μαθητής Δευτεροβάθμιας θα πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

Ο προγραμματισμός στο σχολείο είναι μια παγκόσμια τάση και παρά τις αντιρρήσεις που έχουν τεθεί πρόκειται για μια δεξιότητα που σίγουρα έχει κατακτήσει την θέση της στο σύνολο των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Στην ιστορία των υπολογιστών στην εκπαίδευση τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα εισήχθησαν με τη Logo. Στα επόμενα χρόνια η διδασκαλία της Logo ατόνησε και θεωρήθηκε πιο σημαντική η καλλιέργεια δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστή με έμφαση στις εφαρμογές γραφείου. Στις μέρες μας επιχειρείται μια αντίστροφη πορεία, με τον προγραμματισμό στον πυρήνα του Προγράμματος Σπουδών της Πληροφορικής. Σήμερα που επανέρχεται ο προγραμματισμός στην εκπαίδευση η εποχή είναι διαφορετική. Οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες (mobile apps) βρίσκονται παντού και άνθρωποι που δεν σκέφτηκαν ποτέ να προγραμματίσουν, άρχιζαν να έχουν ιδέες για εφαρμογές και να ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τις κάνουν πράξη.

Εταιρείες και οργανισμοί έχουν αναπτύξει λογισμικά για την εκμάθηση προγραμματισμού. Τα λογισμικά αυτά είναι πλέον πάρα πολλά, για παράδειγμα:

 • Alice
 • Greenfoot
 • Scratch
 • Kodu
 • BYOB
 • AgentSheets
 • Microworlds Pro
 • GameMaker
 • Blockly
 • StarLogo
 • TurtleArt
 • Squeak eToys
ενώ υπάρχουν και διαδικτυακές εφαρμογές: Από όλα αυτά τα περιβάλλοντα γιατί να επιλεγεί το Greenfoot για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα πρέπει να δούμε τη συνέχεια της Διδασκαλίας του Προγραμματισμό στο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής.

Στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ διδάσκεται συνήθως Scratch στην Ε' και στην Στ' Δημοτικού, δεδομένου ότι είναι ένα λογισμικό εξελληνισμένο, δωρεάν και απευθύνεται στις αντίστοιχες ηλικίες. Μια αναζήτηση στο Σχολικό Δίκτυο παράγει πληθώρα αποτελεσμάτων1. Στο Γυμνάσιο χρησιμοποιείται το λογισμικό Microworlds Pro αφού υπάρχει στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο δημιουργώντας μια παράδοση που δύσκολα θα αλλάξει. Με το νέο πιλοτικό πρόγραμμα Σπουδών στο Γυμνάσιο ο προγραμματισμός είναι αντικείμενο και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Το θέμα είναι να επιλεχθεί ένα λογισμικό που θα μπορεί να αποτελέσει την συνέχεια της πορείας ενός μαθητή στη Scratch και το Microworlds Pro.

Στην ουσία τόσο η Scratch όσο και το Microworlds Pro ακολουθώντας μια από τις αρχές της Logo, τα αντικείμενα σκέψης (objects to think with) έχουν σαν κεντρική ιδέα τα αντικείμενα. Και στο Greenfoot ο μαθητής προγραμματίζει την συμπεριφορά των αντικειμένων προσέγγιση "πρώτα τα αντικείμενα"2. Επίσης, η σειρά Scratch Greenfoot μοιάζει πάρα πολύ με τη σειρά Alice Greenfoot που προτείνεται από την Oracle3 .

Με το Greenfoot o μαθητής προγραμματίζει σε Java. Δεν προγραμματίζει σε κάποια Java-like γλώσσα ή μια γλώσσα προγραμματισμού που είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για μαθητές. Προγραμματίζει σε μια επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού με την οποία μπορεί αργότερα να κατασκευάσει εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων (οι εφαρμογές του Android προγραμματίζονται σε Java4).

Τέλος, το περιβάλλον παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο του Kent.

Αναφορές

 1. http://blogs.kent.ac.uk/mik/docs/i-object/
 2. https://academy.oracle.com/oa-web-introcs-curriculum.html
 3. http://developer.android.com/tools/index.html
comments powered by Disqus