Σχολικό έτος 2017-18

«Ποια είναι τα κριτήρια  και ποια  είναι η σημασία της επιλογής του επαγγέλματος για τη μελλοντική ζωή των εφήβων;»

Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing). Σε ποιους τομείς και με ποιους τρόπους εφαρμόζεται;

«Το Χιούμορ ως μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας. Ποιες είναι οι  επιδράσεις του στην καθημερινότητα των εφήβων;»

« Τρόποι πρόληψης / μείωσης της εγκληματικότητας»