«Το Χιούμορ ως μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας. Ποιες είναι οι  επιδράσεις του στην καθημερινότητα των εφήβων;»