Η έκθεση της ερευνητικής εργασίας GPS των ομάδων

«Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης (GPS) στη καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι εφαρμογές και η χρησιμότητα του GPS στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας;» 

documento PDF

Haga clic en manolas_B_2013-14_GPSkeimena.pdf para ver el archivo.