ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 20132014.

 

Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 20122013.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κτηριολογικές Προδιαγραφές

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 

Εργονομική Διευθέτηση των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

 

Προδιαγραφές Εργαστηρίου Φ.Ε. Γυμνασίου

 

Κοινή χρήση Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών από συστεγαζόμενα σχολεία

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 

 

Οδηγίες παραλαβής εργαστηρίων πληροφορικής

 

Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής - Σ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

 

Κανονισμός λειτουργίας Εργαστηρίου πληροφορικής & εφαρμογών Η/Υ Α

Κανονισμός λειτουργίας Εργαστηρίου πληροφορικής & εφαρμογών Η/Υ β

 

Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων

ΑρχιτεκτονικΗ σχολικΩν εργαστηρΙων  σε περιβΑλλον Windows 2000 Server

ΟδηγΟς εγκατΑστασης του Ubuntu 10.04 LTS/ LTSP σε σχολικΑ εργαστΗρια

Οδηγίες διαχειριστή σχολικού εργαστηρίου _ Altec

Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ Σχολείων και Χρηστών ΠΣΔ _ITY

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σύνοψη Οδηγιών Ασφαλείας _ ΕΚΦΕ _Ομόνοιας

Σύνοψη Οδηγιών Ασφαλείας _ ΕΚΦΕ_ Ηλιούπολης

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου

 

Ασφάλεια κατά της κλοπής του εργαστηριακού εξοπλισμού

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ