ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ- ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 • Κείμενα Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Β ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Κείμενα Λογοτεχνίας κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Νεοελληνική γλώσσα
 • Αρχαία ελληνική γραμματεία Β Λυκείου
 • Σχολικός επαγγελματκός προσανατολισμός
 • Προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας
 • Ερευνητική εργασία (PROJECT)
 • Διδακτική μεθοδολογία
 • Αγωγή υγείας
 • Συμβουλευτική
 • Ερευνητική εργασία και ΣΕΠ
 • Χρήσιμες συνδέσεις
 • Επικοινωνία
 •  
  Ενημερώσεις σχολείων

  Ατομική και ομαδική συμβουλευτική


  Σχολικό έτος 2014- 2015

  1. Ημερίδα: "Δημιουργικότητα στο σχολείο και στο Σχολικό Επαγγελματικό προσανατολισμό" 8/10/2014
  1.Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στο σχολείο και ο ρόλος του ΣΕΠ
  2. Παρουσίαση τς θεματολογίας Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
  3. Εξάσκηση εκπαιδευτικών σε ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα


  2. Ομάδες αυτογνωσίας και επικοινωνίας
  Επόμενη συνάντηση 12/11/2014
  Λογικές αντιδράσεις σε παράλογες συμπεριφορές
  Η γλώσσα της ενθάρρυνσης


  3. Ονειροθέατρο
  Εισαγωγή στο εφηβικό θέατρο για το ΣΕΠ
  Επόμενη συνάντηση 13/11/2014

  4.Ημερίδα: 19/11/2014
   Θέμα: "Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο σχολείο"
  Εξάσκηση στο πρόγραμμα: "Γίνομαι ερευνητής".
  Σχολικό έτος 2013-2014

  1. Υλοποίηση πρώτης ημερίδας ΣΕΠ: 30/10/2013
  Θέμα: "Διδακτική μεθοδολογία ΣΕΠ"  
  Ενημέρωση- παρουσίαση διδακτικών σχεδίων
     

  2. Υλοποίηση δεύτερης ημερίδας ΣΕΠ: 21/11/2013
  Θέμα: "Η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση και ο ρόλος του ΣΕΠ"
  3. Υλοποίηση τρίτης ημερίδας ΣΕΠ:13/12/2013
  Θέμα: "Μαθησιακές δυσκολίες και ΣΕΠ"

  4. Υλοποίηση τέταρτης ημερίδας ΣΕΠ: 14/2/2014

  Θέμα: "Από τις προκαταλήψεις και τα στεεότυπα του χθες στο πληροφοριακό σύννεφο σήμερα"
  Επαγγέλματα πληροφορικής και ΜΜΕ
  Αξιοποίηση δυνατοτήτων διαδικτύου για ασφαλή και υπεύθυνη πληροφόρηση


  5. Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων 5/3/2014

  6. Μαζί με το παιδί μας στη λήψη απόφασης 12/3/2014

  7. Η ανάπτυξη του παιδιού και της οικογένειας
  Η βιωματική μάθηση και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 26/3/2014

  Σχολικό έτος: 2012-2013

  1. Υλοποίηση πρώτης ημερίδας 26/11/2012

  Θέμα: «Εισαγωγή στο θεσμό ΣΕΠ»

  Ενότητες:
  α. Ο σχεδιασμός  ενός προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας. β. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ερευνητική εργασία και ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
  2. Υλοποίηση δεύτερης ημερίδας
  29/1/2013
  Θέμα: «Η δυναμική εφαρμογή του θεσμού στο σχολείο»

  Ενότητες
  α. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τέχνης στη μαθησιακή διαδικασία και στο ΣΕΠ.β. Εξέλιξη προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας- παρουσίαση καλών πρακτικών.3.  Υλοποίηση τρίτης  ημερίδας: 26/2/2013
  Θέμα: «Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ως επικουρικός θεσμός της εκπαίδευσης»
  Ενότητες:α. Προβλήματα συμπεριφοράς και τρόποι αντιμετώπισης.β. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός και η ενίσχυση της επικοινωνίας.γ. Βιωματικά παιχνίδια επικοινωνίας
  4. Υλοποίηση 4ης ημερίδας: 14/5/2013
  Θέμα: "Προετοιμά- ΖΩ το μέλλον μου" Ενότητες: α. Το άγχος των εξετάσεων και τρόποι διαχείρισης. β. Παρουσίαση υλοποιημένων προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας
      


  Ειμαι μαθητής στο Γυμνάσιο
  Είμαι μαθητής στο Λύκειο
  Είμαι υποψήφιος


  Είμαστε γονείς

  Είμαστε εκπαιδευτικοί  ε