Διδασκαλία με Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας

Εδώ θα βρείτε και θα κατεβάσετε Δομημένης Μορφής Φύλλα Εργασίας (ΔΜΦΕ) για διάφορα μαθήματα.

ΕΠΙ ΑΣΠΑΛΑΘΩΝ

Μια Κονστρουκτιβιστική Διδακτική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Ομαδοσυνεργατικής Μάθησης και των ΤΠΕ για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Πηγή: https://neapaideia-glossa.gr/issues/161/

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες