Βιογραφικό

Ο Εμμανουήλ Νικολουδάκης σήμερα εργάζεται ως Λέκτορας Οικονομικών Μαθηματικών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α), της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  

Είναι Διδάκτωρ Μαθηματικών (Ph.D.) στη Διδακτική των Μαθηματικών (με βαθμό άριστα). Αξίζει να τονιστεί πως το ερευνητικό μοντέλο που προτείνεται στη Διδακτορική του Διατριβή έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές ερευνητικές εργασίες, από ξένους και από Έλληνες ερευνητές. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Ed) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών και επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc) στη Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα με κατεύθυνση την Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) με βαθμό άριστα. Ακόμη, κατέχει Πτυχίο Μαθηματικού από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει εργαστεί και στο παρελθόν α) ως Λέκτορας με βάση το ΠΔ 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και γ) στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του ΠΤΔΕ,  στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχει εργαστεί ως στέλεχος της Εκπαίδευσης, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών στη Γ΄ Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Αθήνας και επίσης ως Δ/ντής Λυκείου,Υπ/ντής και Καθηγητής Λυκείου. Επίσης, έχει διδάξει στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών της Αεροπορίας ( ΣΤΥΑ).

Έχει διετελέσει στο παρελθόν, και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι επιστημονικός συνεργάτης σε αρκετά ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε (α) το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου του Πειραιά (β) το Innovation Center of Learning Technologies (γ) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και (δ) το 3ο  Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Αθηνών.

Είναι συγγραφέας 11 βιβλίων, ενώ ακόμη έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων επιστημονικών εργασιών του σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με σύστημα κριτών και έχει λάβει μέρος σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Υπάρχουν δεκάδες ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από α) τα Οικονομικά Μαθηματικά β) τη Διδακτική των Μαθηματικών γ) τη Στατιστική  και δ) τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με σύστημα κριτών  όπως το Journal for Research in Mathematics Education (JRME) ή το Mathematics Teacher, αλλά και σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, όπως η Μαθηματική Επιθεώρηση, ο Ευκλείδης Γ΄ και ο Αστρολάβος.

Έχει πολυάριθμες συμμετοχές σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, διημερίδων, ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

Είναι ενεργό μέλος σε μια σειρά από επιστημονικούς φορείς και ενώσεις με πλούσια δράση και συμμετοχή σε καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος. Είναι μέλος του National Council of Teachers of Mathematics (N.C.T.M), του Psychology of Mathematics Education (P.M.E), της Ένωσης Νέων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ), της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε) κ.α.

Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικές δράσεις, τόσο ανάπτυξης, όσο και πιστοποίησης δεξιοτήτων των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, έχει διδάξει ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΟΕΠΕΚ των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ) και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες