Δυνάμεις
Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

  Κριτήρια

1.Πακέτο θεωρίας(Βασικές ταυτότητες)

 1. Ανάπτυξης 1. Παραγοντοποίηση παραστάσεων 1. Κριτήριο 1(10 λεπτά)
2.Πακέτο θεωρίας(Δυνάμεις Αποδείξεις ) 2. Αντιστοίχισης 2. Ταυτότητες 2. Κριτήριο 2( 1 ώρα)
3.Πακέτο θεωρίας(Μέθοδοι παραγοντοποίησης) 3. Πολλαπλής επιλογής 3. Απλοποίηση κλασμάτων  
4. Τρίγωνο Pascal 4. Σωστό - Λάθος    
  5. Διάταξης    
  6. Συμπλήρωσης κενού    
 
 
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   JCM - Excel - java
1.Η ταυτότητα (α + β)^2 1. Παραγοντοποίηση παραστάσεων 1. Tαυτότητες (S) 1. Δυνάμεις 1 (Excel)
2.Τυποποιημένη μορφή αριθμού - Τεστ 2. Απλοποίηση κλασματικών παραστάσεων 2. Παραγοντοποίηση (S) 2. Δυνάμεις 2 (Excel)
3.Τυποποιημένη μορφή γινομένου αριθμών - Τεστ 3. Απλοποίηση παραστάσεων με δυνάμεις   3.Το τρίγωνο του Pascal(Excel)
4.Ταυτότητες  4. Απλοποίηση παραστάσεων με δυνάμεις 2   4. Υπολογισμός γραμμής στο τρίγωνο Pascal
5.Αλγόριθμος για το διώνυμο Newton 5. Τυποποιημένη μορφή γονομένου    5.Το τρίγωνο του Pascal
6.Το διώνυμο Newton 6. Βασικές ταυτότητες στο R    
7.Δημιουργία τριγώνου Pascal 7. Η παράσταση α + 1/α    
8.Iδιότητες του τριγώνου Pascal 8. Aνάπτυγμα διωνύμου Newton    
9.Διαφορές και αθροίσματα δυνάμεων      
10. Συμπληρώστε την ταυτότητα      
       
       

 
Copyright © 2020 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter