Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Για τους συγγραφείς

Basic Editing Documentation Index WikiSandbox SourceBlock

Για όλους

PmWiki FAQ PmWikiPhilosophy

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

A search for more than one word will find pages that contain all of the words. Use quotation marks to search for a phrase. Also use quotes for text with punctuation or special characters.

To limit your search to a single group, enter the group name followed by a slash at the beginning of the search string (e.g., "PmWiki/" or "Main/"). To list all pages, enter a slash for the search.

Search examples

EnterTo find pages containing
apple pieboth 'apple' and 'pie'
"apple pie"the phrase 'apple pie'
pmwiki/apple'apple' in the PmWiki group
"pmwiki/apple"the phrase 'pmwiki/apple' in all groups
apple -pie'apple', omitting those containing 'pie'
food -"apple pie"'food', omitting those containing 'apple pie'
apple "-pie"the words 'apple' and '-pie'
apple - pie'apple', '-', and 'pie'
"pie:"the word 'pie' with a colon
"pie=tasty"the phrase 'pie=tasty'

Some special characters need to be enclosed in quotes, including the colon (:), equals sign (=), single quote (') and double quote(").

For advanced searches, PageLists parameters (count, group, fmt, link, list, order, and trail) can be entered together with the search string.

Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2006 (03:07)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης