Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Για τους συγγραφείς

Basic Editing Documentation Index WikiSandbox SourceBlock

Για όλους

PmWiki FAQ PmWikiPhilosophy

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Feel free to use this page to experiment with the Text Formatting Rules. Just click the "Edit Page" link at the bottom of the page.


ΓΡΑΨΕ "Γεια"

Είναι αποδεκτή. Θα εμφανίσει το μήνυμα: Γεια.

ΓΡΑΨΕ "Γεια"
Εμφάνιση Απάντησης

Είναι αποδεκτή. Θα εμφανίσει το μήνυμα: Γεια.

Αλλαγή


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΣΤ
ΑΡΧΗ
...
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαθηματικά

(:eqn height=100px:) [=
sum_(i=0)^(h-1)=(d^h-1)/(d-1)
=]

Total
R1 R2 R3
9 3 6
Available
R1 R2 R3
0 1 1
Max
R1 R2 R3
P1 3 2 2
P2 6 1 3
P3 3 1 4
P4 4 2 2
Allocated
R1 R2 R3
P1 1 0 0
P2 6 1 2
P3 2 1 1
P4 0 0 2

Τελευταία ενημέρωση: 24-08-2008 (16:27)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης