Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Εισαγωγικά

Εισαγωγή στα Λ.Σ. Βασικές Δομές Η/Υ Βασικές Δομές Λ.Σ

Διεργασίες

Διεργασίες Χρονοπρογραμματισμός Συγχρονισμός

Αδιέξοδα

Μνήμη

Μονοπρογραμματισμός Εναλλαγή Εικονική Μνήμη Κατάτμηση

Είσοδος / Έξοδος

Σύστημα Αρχείων

Διεπαφή Υλοποίηση

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: OS.Communication

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

20-07-2008 (19:42) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 1-10 από:

Τι είναι Διεργασία

Συνθήκες Ανταγωνισμού

Κρίσιμα Τμήματα

Αμοιβαίος Αποκλεισμός

Ασκήσεις

σε:
20-07-2008 (19:01) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 1-2:

Τι είναι Διεργασία

24-06-2008 (15:26) από 194.63.237.23 -
Πρόσθεση σειρών 1-19:

Συνθήκες Ανταγωνισμού

Κρίσιμα Τμήματα

Αμοιβαίος Αποκλεισμός

Ασκήσεις

Σε μία δανειστική βιβλιοθήκη, δύο επισκέπτες κάθονται σε δύο υπολογιστές της βιβλιοθήκης αναζητώντας το βιβλίο «Αργώ» του Γ. Θεοτοκά για να το δανειστούν. Το πρόγραμμα της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιούν, αναζητά το βιβλίο, βεβαιώνεται ότι είναι διαθέσιμο, και μετά σημειώνει σε αυτό τον κωδικό του χρήστη που θα το δανειστεί. Τα βήματα που ακολουθεί είναι:

  1. Βρίσκει την καταχώρηση του βιβλίου μέσα στη βάση δεδομένων.
  2. Εμφανίζει την καταχώρηση στην οθόνη.
  3. Ρωτά το χρήστη αν θέλει να δανειστεί το βιβλίο.
  4. Ελέγχει αν δεν είναι δανεισμένο, δηλαδή αν ο κωδικός του χρήστη στην καταχώρηση είναι κενός.
  5. Σημειώνει τον κωδικό του χρήστη μέσα στην καταχώρηση.
  6. Τυπώνει το σημείωμα δανεισμού για να παραλάβει ο χρήστης το βιβλίο του.

Ποια από τα βήματα νομίζεις ότι ανήκουν στο κρίσιμο τμήμα για το πρόγραμμα αυτό;
Τι μπορεί να συμβεί αν τα κρίσιμα τμήματα για τους δύο χρήστες αυτούς «αναμιχθούν» μεταξύ τους;

Τελευταία ενημέρωση: 20-07-2008 (19:42)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης