Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Εισαγωγικά

Εισαγωγή στα Λ.Σ. Βασικές Δομές Η/Υ Βασικές Δομές Λ.Σ

Διεργασίες

Διεργασίες Χρονοπρογραμματισμός Συγχρονισμός

Αδιέξοδα

Μνήμη

Μονοπρογραμματισμός Εναλλαγή Εικονική Μνήμη Κατάτμηση

Είσοδος / Έξοδος

Σύστημα Αρχείων

Διεπαφή Υλοποίηση

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: OS.HomePage

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

22-07-2008 (19:26) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 1-3 από:

Σ' αυτή την ενότητα θα βρείτε ασκήσεις μόνο που αφορούν θέματα τα οποία διαπραγματεύονται τα περισσότερα βιβλία Λειτουργικών Συστημάτων.

Η δομή έχει, κυρίως, βασιστεί στο βιβλίο Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα του A.S. Tanenbaum. Δεν περιορίζεται μόνο εκεί.

σε:

Τι κάθεστε και κοιτάτε; Κάντε κλικ στα link αριστερά και πήξτε στις ασκήσεις! Πολλές είναι στα αγγλικά... Σιγά μη κάτσω να τις μεταφράσω :-)

20-07-2008 (19:11) από 194.63.237.22 -
Αλλαγή σειρών 1-3 από:

Λειτουργικά Συστήματα

Ασκήσεις

σε:

Σ' αυτή την ενότητα θα βρείτε ασκήσεις μόνο που αφορούν θέματα τα οποία διαπραγματεύονται τα περισσότερα βιβλία Λειτουργικών Συστημάτων.

Η δομή έχει, κυρίως, βασιστεί στο βιβλίο Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα του A.S. Tanenbaum. Δεν περιορίζεται μόνο εκεί.

24-06-2008 (14:53) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 1-3:

Λειτουργικά Συστήματα

Ασκήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 22-07-2008 (19:26)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης