Κρούση πλαστική

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • 2 σώματα που κινούνται στην ίδια ή αντίθετη κατεύθυνση
  • συγκρούονται πλαστικά

υπολογίζει

  • την ταχύτητα του συσσωματώματος
  • τις κινητικές ενέργειες και την απώλεια κινητικής ενέργειας

Πρόσθετες Πληροφορίες