Προσομοιώσεις Φυσικής Γ' Γυμνασίου

 Δημιουργείται μια νέα ιστοσελίδα (υπό κατασκευή) για πιο ασφαλή και γρήγορη περιήγηση.

Τα αρχεία θα έχουν λειτουργία πλήρης οθόνης και επίσης η προβολή μπορεί και στα κινητά. Διεύθυνση: https://fotiszaf.sites.sch.gr/ 

Τίτλος Δυνατότητες προγράμματος .... Προσομοίωση Geogebra
Νόμος Coulomb εμφανίζει
 •  2 φορτία με μεταβλητό φορτίο τα οποία τοποθετούνται σε διάφορες αποστάσεις
 •  εμφανίζει τις μεταξύ τους δυνάμεις Coulomb
υπολογίζει 
 • τη δύναμη Coulomb

 

 
 Νόμος του Ohm

 εμφανίζει έναν μεταβλητό αντιστάτη ο οποίος

 • συνδέεται με πηγή μεταβλητής τάσης
 • αμπερόμετρο, βολτόμετρο

υπολογίζει

 • την αντίσταση από τις ενδείξεις των οργάνων

 

 
Νόμος του Ohm με γραφική I-V

 εμφανίζει

 • έναν μεταβλητό αντιστάτη ο οποίος συνδέεται με πηγή μεταβλητής τάσης, αμπερόμετρο και βολτόμετρο
 • το διάγραμμα Ι-V

υπολογίζει

 • την αντίσταση απο τις ενδείξεις των οργάνων
 • το διάγραμμα I-V

(εικονικό πείραμα)

 
 Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά εμφανίζει
 • 2 αντιστάτες που συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους συνδέονται βολτόμετρα
 • ένα αμπερόμετρο που μετράει την ένταση όλου του κυκλώματος
υπολογίζει
 •  τη συνολική αντίσταση καθώς και τις ενδείξεις των οργάνων
 Παράλληλη σύνδεση αντιστατών εμφανίζει
 • 2 αντιστάτες που συνδέονται παράλληλα
 • 3 αμπερόμετρα που δείχνουν το ρεύμα που διαρρέει τη πηγή και τους 2 αντιστάτες
υπολογίζει
 • τη συνολική αντίσταση καθώς και τις ενδείξεις των οργάνων
Απλή αρμονική ταλάντωση (οριζόντια) με διάγραμμα F-x

 εμφανίζει

 • ένα σώμα που εκτελεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση μεταβλητού πλάτους και μεταβλητής περιόδου (μεταβάλλοντας τα στοιχεία m και K)
 • το διάγραμμα F-x (ποιοτικά)

υπολογίζει

 • την περίοδο και τη συχνότητα της ταλάντωσης

 

 
Απλή αρμονική ταλάντωση (κάθετη) - Διάγραμμα F-x

εμφανίζει:

 • ένα αντικείμενο που συνδέεται σε ένα ελατήριο και τοποθετείται στη θέση +Α ή -Α για να εκτελέσει α.α.τ.
 • τις δυνάμεις που ασκούνται στο αντικείμενο
 • τη αντίστοιχη γραφική παράσταση F-x 
 • τα στοιχεία του ταλαντωτή

υπολογίζει 

 • την περίοδο της ταλάντωσης
 Απλή αρμονική ταλάντωση (οριζόντια) και ενέργειες U, K, E εμφανίζει
 • ένα σώμα που εκτελεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση μεταβλητού πλάτους και μεταβλητής περιόδου (μεταβάλλοντας τα στοιχεία m και K)
 • τις ενέργειες U, K, E (ποιοτικά)
υπολογίζει 
 • την περίοδο και τη συχνότητα της ταλάντωσης
 
 Εκκρεμές  εμφανίζει 
 • ένα εκκρεμές με μεταβλητό μήκος και μάζα, το οποίο εκτρέπεται και εκτελεί ταλάντωση (σε περιβάλλον γης, σελήνης κ.λ.π.)
υπολογίζει
 • την περίοδο και τη συχνότητα της ταλάντωσης

 

Εγκάρσιο κύμα εμφανίζει
 • μια πηγή (χέρι) που είναι συνδεδεμένο με γραμμικό ελαστικό μέσο και ταλαντώνεται κάθετα στο μέσο, με μεταβλητά τα μεγέθη: πλάτος, περίοδο και μήκος κύματος
 • το εγκάρσιο κύμα που παράγεται καθώς και ένα σημείο του μέσου που ταλαντώνεται εξαιτίας του κύματος
υπολογίζει
 • την ταχύτητα διάδοσης του κύματος 
 
 Εικονικό εργαστήριο - Εγκάρσιο κύμα

εμφανίζει

 • ένα εγκάρσιο κύμα που παράγεται απο μια πηγή που ταλαντώνεται
 • όργανα μέτρησης (οριζόντιο και κάθετο χάρακα, χρονόμετρο)
 • ένα τυχαίο σημείο Κ

ζητείται

 • ο μαθητής να υπολογίσει με την χρήση των οργάνων τα μεγέθη του κύματος

υπολογίζει

 • τα προηγούμενα μεγέθη 
     
Διαμήκες κύμα

εμφανίζει
 •  μια πηγή (χέρι) που ταλαντώνεται και παράγει ένα διαμήκες κύμα
 • το μήκος κύματος και μια σπείρα (κατ' επιλογή) που ταλαντώνεται εξαιτίας του κύματος
 

Διάθλαση και ολική ανάκλαση

 εμφανίζει

 • μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός που "πέφτει" με επιλεγόμενη γωνία πρόσπτωσης, και κινείται μεταξύ 2 οπτικών μέσων (μεταβλητού n)
 • την διαθλώμενη

υπολογίζει

 • την γωνία διάθλασης (όταν υπάρχει η διαθλώμενη)
 • την κρίσιμη γωνία (όταν η ακτίνα κινείται από πυκνό προς αραιό οπτικό μέσο)