Πλάγια ελαστική κρούση (ίδιας μάζας με το ένα ακίνητο)

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • 2 σώματα ίδιας μάζας (με το ένα ακίνητο) που μπορούν να εκτελέσουν πλάγια ελαστική κρούση
  • τις διευθύνσεις κίνησης των σωμάτων μετά την κρούση

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες