Εικονικό εργαστήριο - Στάσιμα κύματα

Το εικονικό εργαστήριο των στάσιμων κυμάτων προσομοιώνει την αντίστοιχη διάταξη που υπάρχει στα σχολεία. Σκοπός αυτού του εικονικού εργαστηρίου είναι να υποδείξει τον τρόπο λειτουργίας της πραγματικής διάταξης και όχι να την αντικαταστήσει


Εικόνα 1: Διάταξη εικονικού εργαστηρίου

Στην εικόνα φαίνεται το περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου, που αποτελείται από:

  • έναν σωλήνα με κινητό έμβολο
  • μία γεννήτρια συχνοτήτων που έχει συνδεθεί με ένα ηχείο.  

Καθώς μετακινούμε το έμβολο, παρατηρούμε αυξομειώσεις του ήχου που οφείλονται στο πλάτος του στάσιμου κύματος που δημιουργείται στο δεξιό άκρο του σωλήνα.

Εάν εντοπίσουμε 2 διαδοχικές θέσεις του εμβόλου όπου ο ήχος γίνεται μέγιστος, τότε μπορούμε να μετρήσουμε το μήκος κύματος και έπειτα την ταχύτητα του ήχου στον αέρα.


Εικόνα 2: Οι δύο θέσεις του εμβόλου όπου παρατηρείται μέγιστος ήχος.

Στην εικόνα 2 βλέπουμε 2 τέτοιες διαδοχικές θέσεις του εμβόλου και τις αποστάσεις L1 και L2 που μπορούμε να μετρήσουμε με τον ενσωματωμένο χάρακα.

Αν αφαιρέσουμε το Lαπό το L1 θα βρούμε το λ/2. Έπειτα από την εξίσωση υ=λ f  μπορούμε να βρούμε την ταχύτητα του ήχου.

Εικονικό εργαστήριο