Προσομοιώσεις Α' Λυκείου

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση - Διαγράμματα - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση - Διαγράμματα

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Φ. Ζαφειριάδης, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Πρόσθετες Πληροφορίες