εμφανίζει

  • έως 5 δυνάμεις ίδιας διεύθυνσης που έχουν μεταβλητό μέτρο

υπολογίζει

  • την συνισταμένη τους

Πρόσθετες Πληροφορίες