Εικονικό εργαστήριο - Εγκάρσιο κύμα

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα εγκάρσιο κύμα που παράγεται απο μια πηγή που ταλαντώνεται
  • όργανα μέτρησης (οριζόντιο και κάθετο χάρακα, χρονόμετρο)
  • ένα τυχαίο σημείο Κ

ζητείται

  • ο μαθητής να υπολογίσει με την χρήση των οργάνων τα μεγέθη του κύματος

υπολογίζει

  • τα προηγούμενα μεγέθη 
Η προσομοίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση "εικονικού πειράματος"

προσομοίωση