Διατήρηση Στροφορμής σε κρούση

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα σώμα που εκτελεί στροφική κίνηση και πάνω του πέφτει μια μάζα m

υπολογίζει

  • τη τελική γωνιακή ταχύτητα του συστήματος
  • τη γραφική ω-t

Προσομοίωση