Ισορροπία ράβδου 1

Σε μια ράβδο που είναι στερεωμένη με 2 νήματα, υπάρχει πάνω της ένας άνθρωπος που μετακινείται. Αυτό που αλλάζει από θέση σε θέση είναι οι τάσεις των νημάτων.

Η προσομοίωση εμφανίζει: 

  • μια ράβδο στερεωμένη σε 2 νήματα
  • έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μετακινείται κατά μήκος της ράβδου

υπολογίζει

  • τις τάσεις Τ1, Τ2 για τις διάφορες θέσεις του ανθρώπου