Άσκηση σχολικού 1.33 (σελ. 37)

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις, με εξισώσεις  x1=4ημ50t και x2=4ημ(50t-π) (SI) που γίνονται στη ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σημείο. Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος; 
[Απ: 0]

Προσομοίωση